Prima ediţie a Simpozionului Creativity, Innovation and Practice in English Teaching

Sâmbătă, 20 mai 2017, va avea loc prima ediţie a simpozionului dedicat cadrelor didactice din mediul preuniversitar şi intitulat Creativity, Innovation and Practice in English Teaching.

Simpozionul, vizează dublul rol de întărire a relaţiilor dintre Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, respectiv Facultatea de Litere şi mediul preuniversitar, în speţă cadrele didactice participante şi elevii formaţi de acestea prin actul educaţional şi de diseminare de idei şi schimb de experienţă privind metodele creative folosite în activitatea didactică de predare a limbilor străine.

Deschiderea va avea loc sâmbătă, 20 mai 2017, în sala C3, corpul C al Facultăţii de Litere, începând cu orele 9.00 pentru un schimb fructuos de idei şi experienţă educaţională.

Comitetul de organizare:

Prof.univ.dr. Elena Bonta, Lect.univ.dr. Raluca Galiţa, Lect.univ.dr. Nadia-Nicoleta Morăraşu, Lect.univ.dr. Andreia-Irina Suciu, Lect.univ.dr. Mihaela Culea.

Afis CIPET

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.