A X-a ediție a Sesiunii Studențești de Comunicări Științifice „Biodiversitate și Tinerețe”

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a organizat miercuri, 10 mai 2017, a X-a ediție a Sesiunii Studențești de Comunicări Științifice „Biodiversitate și Tinerețe”. Manifestare de tradiție, aflată sub semnul continuității, acest simpozion reprezintă o poartă de lansare în domeniul cercetării științifice pentru studenți și masteranzi, o modalitate de interacțiune pe plan științific și uman între studenții Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, precum și un liant cu învățământul preuniversitar, prin proiectele și referatele prezentate de elevi, sub îndrumarea profesorilor coordonatori.

Simpozionul le facilitează tinerilor schimbul de idei, prin intermediul polemicilor și dezbaterilor pe diverse ramuri ale biologiei și ecologiei, şi îi inițiază în susținerea propriilor cercetări. Tinerii au avut plăcerea să participe la prezentările în plen susținute de specialiști de la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bacău și de la Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău, pe teme de larg interes și extrem de actuale: „Biodiversitate. Amenințări și perspective” și „Stația Spațială Internațională – viața în microgravitație”. Rezultatele deosebite ale cercetărilor tinerilor participanți au fost apreciate și răsplătite prin premii și diplome.

poza 2

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.