„Dăruiește din suflet”, ediția a X-a

În perioada 01.03 - 13.04.2017, Departamentul de Consiliere Profesională din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, în colaborare cu partenerii săi Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC)  și Grădinița cu program prelungit Lizuca Bacău a desfășurat proiectul social-umanitar „Dăruiește din suflet”, ediția a X- a.

Proiectul a avut ca scop întrajutorarea unui grup țintă de 33 bătrâni, cu diferite afecțiuni și boli cronice, aflați în evidența Fundației de Sprijin Comunitar prin asigurarea „Coșului pascal” și transportul acestuia la domiciliul beneficiarilor. În cadrul proiectului au fost implicați studenți, şi voluntari din cadrul departamentului, masteranzi, echipa de psihologi, cadre didactice, atât din cadrul universității, cât și din mediul preuniversitar (profesor în învățământul primar și preșcolar Lenuța Păduraru), cu toții unindu-se sub imboldul generozității și al sentimentului de întrajutorare.

De la acțiunea inițială propusă, de asigurare a 33 de „Coșuri pascale” pentru 33 beneficiari ai proiectului, s-a ajuns la realizarea a 42 de coșuri. Dincolo de acțiunea de asigurare a celor necesare pentru sărbătorile pascale și transportul acestora către domiciliul beneficiarilor prin intermediul studenților voluntari, un procent semnificativ dintre studenți au rămas sensibilizați de problemele de sănătate, condițiile de viață și dorința de socializare a vârstnicilor, manifestându-și, astfel, intenția de a rămâne în contact cu „bunicii” și de a continua acțiunea dăruirii și a responsabilității sociale. Proiectul social-umanitar face parte din seria campaniilor de sensibilizare și de mobilizare a membrilor comunității cu privire la nevoile diferitelor categorii sociale aflate în dificultate.

 

Daruieste din suflet

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.