Ziua Mondială a Activităţilor Fizice sărbătorită la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Proiectul „Alternative pentru promovarea mișcării în rândul elevilor” inițiat de FȘMSS îşi propune asocierea la conceptul de celebrare a ”Zilei mondiale a activităţilor fizice” prin organizarea de activităţi practice de promovare care să contribuie la valorificarea efectelor acestora la un segment de populaţie şcolară.

Obiectivul proiectului îl constituie conştientizarea publicului cu privire la excesul folosirii tentaţiilor informatice și a sedentarismului în pofida practicării exerciţiului fizic prin prisma percepţiei lui ca liant important în menţinerea sănătăţii, efectelor de profilaxie şi a dezvoltării organismului uman.

Ideea a apărut din dorinţa valorificării şi susţinerii principiilor ce stau la baza noţiunii de mişcare în general şi a celei organizate în special, în sensul cultivării sentimentului de dragoste pentru activitatea fizică în condiţiile unei societăţi tot mai mult predispuse tendințelor de informatizare.

Activitățile organizate pe baza sportivă din campusul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în data de 6 aprilie 2017, vor cuprinde 12 ateliere de lucru cu jocuri de mișcare, parcursuri aplicative, reprize de fitness de tip Zumba, badminton și panny board.

Proiectul organizat prima oară în anul 2016, a găsit rezonanţă în comunitatea elevilor şi a cadrelor didactice şi va fi susţinut și la această ediție de un număr de peste 200 de elevi vârstă primară din Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” și Școala Gimnazială Nr. 10 din Bacău.

 

afis sport

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.