Conferinţa „Educaţia în era globalizării”

Joi, 23 martie 2017, ora 12:00, va avea loc în Aula Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, a cincea ediţie din seria conferinţelor organizate de Casa Corpului Didactic ,,George Tabacaru” Bacău în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău şi Consiliul Judeţean Bacăuintitulată sugestiv „Educaţia în era globalizării”. 

Vor susţine prelegeri Prof.univ.dr. Romiță IUCU-BUMBU, Universitatea București. „Compatibilitate și calitate în sistemele educationale” şi Prof.univ.dr. Venera COJOCARIU, Universitatea „Vasile Alecsandri”din Bacău „Educația…încotro? (De la Spiru Haret spre educația într-o societate globală)”. Dezbaterea va fi moderată de Prof.univ.dr. Gabriel LEAHU, Director Casa Corpului Didactic Bacău.

 

afis 23 martie page1

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.