Workshop-ul „Planul de carieră”, ediţia a V-a

Departamentul de Consiliere Profesională, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, organizează în data de 14.03.2017, la ora 16:00, în corpul D, sala D215, etaj II, workshop-ul „Planul de carieră”.

Prin această activitate ne dorim să venim în sprijinul studenților din anul I, în vederea elaborării și structurării planului de carieră. 

Planul de cariera

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.