Prof. univ. dr. Gheorghe Balint de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut distincţia „FIEP International Cross of Honour on Physical Education”

Prof. univ. dr. Gheorghe Balint de la Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău a obţinut distincţia „FIEP International Cross of Honour on Physical Education” în cadrul Congresului Mondial al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (FIEP), care a avut loc în Foz do Iguazzu, Brazilia, în perioada 14-18 ianuarie 2017.

Premiul reprezintă o încununare a activităţii profesorului printre care amintim: Delegat naţional în România al Federaţiei Internaţionale de Educaţie Fizică (din 2009) şi Vicepreşedinte FIEP Europe, Membru în Consiliul Director al Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă din Agenţia Naţională pentru Sport (2005-2006), Membru al Consiliului Ştiinţei Sportului din România (din 1997), Vicepreşedinte al Federaţiei Române de Schi Biatlon (din 2009), director şi membru în numeroase proiecte şi granturi de cercetare, 14 cărţi şi peste 100 de articole ştiinţifice.

Prof. univ. dr. Gheorghe Balint a mulţumit în cadrul ceremoniei festive conducerii Universităţii şi Facultăţii de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății pentru sprijinul acordat pentru realizarea sediului FIEP Europe în incinta Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău şi integrarea Conferinței Științifice Internaționale Anuale a Facultăţii în cadrul activităților internaționale ale FIEP World.

 

    2

1

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.