Proiectul „După datina străbună” la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (Director, Conf. univ. dr. Costică Lupu), în colaborare cu Şcoala Gimnazială Asău, Bacău, Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni, Grădiniţa cu P.N. Gioseni, Bacău, Şcoala Gimnazială Agăş, Bacău, Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi, Bacău şi Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Bacău, Grădiniţa cu P.. Nr. 29, Bacău au realizat în parteneriat Proiectul „După datina străbună”, implementat în perioada aprilie – decembrie 2016.

Scopul acestui parteneriat a fost realizarea unor activităţi extracurriculare în vederea promovării învăţării active şi dezvoltării capacităţii de relaţionare a elevilor şi studenţilor.

Cu ocazia sărbătorilor, elevii de la şcolile amintite şi studenţii din Ligă universităţii au promovat, prin cântec şi dans popular, frumuseţea artei populare, tradiţiile şi obiceiurile din folclorul românesc în cadrul unui spectacol, susţinut pe 15 decembrie 2016 la Universitate.

dds16

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.