Simpozionul „Decembrie 1989. Imaginea si realitate istorică dupa un sfert de veac”

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru”  Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau și Consiliul Județean Bacau organizează, marți 20 decembrie 2016, ora 13, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” Simpozionul  "Decembrie 1989. Imaginea si realitate istorică dupa un sfert de veac".

Moderator: Prof. univ. dr. Gabriel LEAHU, Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru”, Bacău

INVITAȚI:

Prof.univ.dr. Alexandru OŞCA, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, București: “Revolutia din Decembrie si controversele ei. Argumente pro si contra”.

Prof.univ.dr. Constantin HLIHOR, Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989, București: ”Decembrie 1989. Adevărul istoric şi Adevărul juridic în conturarea imaginii publice a evenimentelor”.

Dr. Marius Alexandru ISTINA, Complexul Muzeal ”Iulian Antonescu”, Bacău:  ”Un erou băcăuan. Ciprian Pintea”.

Prezentarea lucrării  “România şi şocurile geopolitice ale războiului rece. 1980-1991”, autor Constantin Hlihor.

PARTICIPANȚI:
  • profesori de istorie;
  • elevi de la cercurile de istorie recentă;
  • studenţi;
  • profesori universitari;
  • profesori din învățământul preuniversitar.
Programul simpozionului
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.