Lansarea documentarului The poor cousin la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

„Romanian Youth Movement for Democracy” organizează în parteneriat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, vineri, 16 decembrie, începând cu ora 16:00, în Aula Universităţii, un eveniment de promovare a  documentarului The poor cousin, ce are ca temă impactul fondurilor europene asupra a 6 comunităţi din 6 ţări (Grecia, Bulgaria, Serbia, Macedonia, Italia şi România) .

Documentarul, care a fost deja lansat în Atena şi va participa la câteva festivaluri internaţionale, face parte din cadrul proiectului ”Ask the locals!”, finanţat prin programul Europa pentru Cetăţeni şi va fi urmat de o sesiune de Q&A la care sunt invitaţi să participe activ persoanele intervievate, media locală, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi studenţii interesaţi.
Mai multe detalii găsiţi accesând pagina:
https://www.facebook.com/events/287314881670217/.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.