Declaraţii de avere 2018

 

 

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate   Conducerea Universității  
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale  
Conducerea Universității  
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității   Conducerea Universității  
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare Conducerea Universității  
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar   Conducerea Universității  
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ Conducerea Universității  
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern   Conducerea Universității  
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu Conducerea Universității  
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef Conducerea Universității  
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate   Conducerea Universității  
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial Conducerea Universității  
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) Conducerea Universității  
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL decan   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății Facultatea de Inginerie  
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești Facultatea de Inginerie  
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de inginerie  
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate   Facultatea de Inginerie  
Prof.univ.dr.ing. Luminița BIBIRE director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)   Facultatea de Inginerie  
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI Facultatea de Inginerie  
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și fizică IMMF   Facultatea de Inginerie  
Ing. Cornelia CRISTEA secretar-şef facultate   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Elena CIOBANU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății   Facultatea de Litere  
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS - până în iunie 2016   Facultatea de Litere  

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126 Facultatea de Litere  
Ing. Niculina POPA secretar-şef   Facultatea de Litere  
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Maria PRISECARU prodecan responsabil cu managementul calității - până la data 16.05.2016   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe  
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației Facultatea de Științe  
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate   Facultatea de Științe  
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM Facultatea de Științe  
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef    Facultatea de Științe   
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan Facultatea de Științe Economice  
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de Științe Economice  
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM    Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF  Facultatea de Științe Economice  
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef   Facultatea de Științe Economice  
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ decan   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Lector univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Lector univ.dr. Costică LUPU director   DPPD  
Ing. Gina BĂLEAN  secretar-şef   DPPD  
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director   Școala de Studii Doctorale  
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director   Departamentul de management  
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director   Departamentul de consiliere profesională  
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte   Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director   Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  
Ing. Camelia SIMION  şeful Serviciului social   Servicii  
Ing. Neculai SIMION  şeful Serviciului pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă Servicii  
Ec. Dan RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice: Servicii  
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane Servicii  
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic Servicii  
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale   Servicii  
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă   Servicii  
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului Sindicatul salariaților  
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.