Declaraţii de avere 2019

 

 

NumeFuncțiaDeclarațiaCategorieData publicării
Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY  rector  25/11.06.2019 Conducerea Universității  12.06.2019
Conf.univ.dr. Marcela-Cornelia DANU prorector cu strategii economice și de calitate  11/03.06.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Prof.univ.dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA prorector cu programe de învățământ și activități studențești  06/29.05.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Conf.univ.dr. Elena NECHITA prorector cu programe de cercetare și relații internaționale  46/14.06.2019 Conducerea Universității  18.06.2019
Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU prorector cu etica și imaginea Universității  09/03.06.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Prof.univ.dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ prorector pentru programe de cercetare  19/10.06.2019 Conducerea Universității  10.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Valentin NEDEEF președintele Senatului universitar  16/06.06.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Ing. Ioan-Ciprian DRUGĂ director general administrativ  24/11.06.2019 Conducerea Universității  12.06.2019
Ec. Nicoleta LAZĂR auditor public intern  03/28.05.2019 Conducerea Universității  06.06.2019
Ing. Mirela GHEORGHIAN administrator financiar de patrimoniu  04/28.05.2019 Conducerea Universității  06.06.2019
Ec. Cristina BORDIANU contabil-şef  60/14.06.2019 Conducerea Universității  18.06.2019
Ing. Adrian-Laurenţiu APĂVĂLOAEI secretar-şef universitate  08/30.05.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Ileana BOTEZATU șef birou rectorat  44/14.06.2019 Conducerea Universității  14.06.2019
Lector univ.dr. Mihai-Adrian SAVA președinte al Comisiei cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control intern și managerial  61/14.06.2019 Conducerea Universității  19.06.2019
Conf.univ.dr.ing. Veronica-Loredana BALAN  președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC)  52/14.06.2019 Conducerea Universității  18.06.2019
Conf.univ.dr. Roxana MIRONESCU președinte Societatea Antreprenorial Studențească  14/04.06.2019 Conducerea Universității  07.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL decan  37/13.06.2019 Facultatea de Inginerie  14.06.2019
Conf.univ.dr.ing. Mirela PANAINTE-LEHĂDUȘ prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Inginerie  
Șef lucrări dr. Roxana-Margareta GRIGORE prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești   Facultatea de Inginerie  
Prof.univ.dr. Ileana-Denisa NISTOR prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale   Facultatea de inginerie  
Ing. Mihaela NEDEFF adminstrator-șef facultate  15/06.06.2019 Facultatea de Inginerie  07.06.2019
Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU director al Departamentului de inginerie mediului și inginerie mecanică (DIMIM)  13/04.06.2019 Facultatea de Inginerie  07.06.2019
Prof.univ.dr.ing. George CULEA director al Departamentului de energetică, mecatronică și știința calculatoarelor - DEMȘC  50/14.06.2019 Facultatea de Inginerie 14.06.2019 
Conf.univ.dr.ing. Bogdan Alexandru CHIRIȚĂ  director al Departamentului de ingineria și managementul sistemelor industriale IMSI  17/06.06.2019 Facultatea de Inginerie  10.06.2019
Șef lucrări dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION director al Departamentului de inginerie chimică și alimentară ICA   Facultatea de Inginerie  
Conf.univ.dr.ec.ing. Cătălin DROB director al Departamentului de inginerie și management, mecatronică și fizică IMMF  49/14.06.2019 Facultatea de Inginerie  14.06.2019
Prof. Aurelia PAVEL secretar-şef facultate  05/29.05.2019 Facultatea de Inginerie  06.06.2019
Conf.univ.dr. Brândușa-Mariana AMĂLĂNCEI decan  48/14.06.2019 Facultatea de Litere  18.06.2019
Lector univ.dr. Elena CIOBANU  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale si internaționale  64/19.06.2019 Facultatea de Litere  20.06.2019
Lector univ.dr. Raluca GALIȚA  prodecan responsabil cu etica, managementul calitații și imaginea facultății  12/03.06.2019 Facultatea de Litere  07.06.2019
Ec. Tatiana ILIESCU administrator-șef facultate  36/13.06.2019 Facultatea de Litere  14.06.2019
Lector univ.dr. Andreia-Irina SUCIU director al Departamentului de limbi și literaturi străine - DLLS - până în iunie 2016   Facultatea de Litere  

Lector univ.dr. Luminița DRUGĂ

director al Departamentului de limba și literatura română și științe ale comunicării DLLRSC  23/11.06.2019 Facultatea de Litere  12.06.2019
Lector univ.dr. Nadia-Nicoleta MORĂRAȘU director proiect EUROPE DIRECT Bacău   Facultatea de Litere  
Lector univ.dr. Petronela SAVIN director proiect BG_126  54/14.06.2019 Facultatea de Litere  18.06.2019
Ing. Niculina POPA secretar-şef  29/11.06.2019 Facultatea de Litere  18.06.2019
Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU decan  34/12.06.2019 Facultatea de Științe  14.06.2019
Conf.univ.dr. Gloria-Cerasela CRIȘAN prodecan rescponsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale - Ieșire din funcție începând cu data de 31.09.2018  07/30.05.2019 Facultatea de Științe  07.06.2019
Conf.univ.dr. Ferdinant PRICOPE prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  20/10.06.2019 Facultatea de Științe  10.06.2019
Conf.univ.dr. Marcelina MOCANU director al Departamentului de matematică, informatică și științe ale educației  38/13.06.2019 Facultatea de Științe  18.06.2019
Ing. Gina-Dana UNGUREANU administrator-şef facultate  18/06.06.2019 Facultatea de Științe  10.06.2019
Lector univ.dr. Camelia URECHE director al Departamentului de biologie, ecologie și protecția mediului - DBEPM  39/13.06.2019 Facultatea de Științe  18.06.2019
Ing. Ecaterina-Elena MĂRMUREANU  secretar-şef   41/14.06.2019 Facultatea de Științe   18.06.2019
Prof.univ.dr.ing.ec. Ovidiu-Leonard TURCU decan  10/03.06.2019 Facultatea de Științe Economice  07.06.2019
Conf.univ.dr. Laura-Cătălina TIMIRAŞ  prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  56/14.06.2019 Facultatea de Științe Economice  18.06.2019
Lector univ.dr. Simona-Elena DRAGOMIRESCU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății   Facultatea de Științe Economice  
Prof.univ.dr. Eugenia HARJA  director al Departamentului de marketing și management - DMM   33/12.06.2019 Facultatea de Științe Economice  14.06.2019
Prof.univ.dr. Mihai DEJU director al Departamentului de contabilitate, audit și analiză economico-financiară - DCAAEF   45/14.06.2019 Facultatea de Științe Economice  18.06.2019
Ec. Rodica CIOLAC  secretar-şef  32/12.06.2019 Facultatea de Științe Economice  14.06.2019
Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ decan  59/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  18.06.2019
Prof.univ.dr. Silviu ŞALGĂU prodecan responsabil cu managementul calității, etica și imaginea facultății  27/11.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  12.06.2019
Prof.univ.dr. Tatiana DOBRESCU prodecan responsabil cu managementul cercetării științifice și cu relațiile naționale și internaționale  62/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  19.06.2019
Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI prodecan responsabil cu managementul financiar, programele de studii și activitățile studențești  63/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  20.06.2019
Ing.ec. Lidia PIRICI  administrator-şef facultate   Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  
Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE director al Departamentului de kinetoterapie și terapie ocupațională - DKTO  53/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  18.06.2019
Conf.univ.dr. Constantin ȘUFARU director al Departamentului de educație fizică și performanță sportivă - DEFPS 21/10.06.2019  Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  10.06.2019
Prof. Laura ROTARU  secretar-şef facultate  57/14.06.2019 Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății  18.06.2019
Conf.univ.dr. Carmen-Violeta POPESCU director  26/11.06.2019 DPPD  12.06.2019
Prof.univ.dr. Adriana-Luminița FÎNARU director  51/14.06.2019 Școala de Studii Doctorale  14.06.2019
Şef lucr.dr. Maria-Crina RADU  director  02/08.05.2019 Departamentul de management  06.06.2019
Prof.univ.dr. Venera-Mihaela COJOCARIU director  42/14.06.2019 Departamentul de consiliere profesională  18.06.2019
Conf.univ.dr. Dorel URECHE vicepreședinte  40/13.06.2019 Institutul de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, Consultanță și Transfer Tehnologic  18.06.2019
Conf.univ.dr. Diana-Magdalena PRIHOANCĂ director  55/14.06.2019 Departamentul pentru învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă  18.06.2019
Conf.univ.dr. Liliana MÂȚĂ director proiect TE 129/2018 43/14.06.2019 PN-3 III - P1 - 101 - TE -2016 - 0773 18.06.2019
Ing. Mirela-Carmen DUMITRAȘ  şeful Serviciului social  58/14.06.2019 Servicii  18.06.2019
Ing. Neculai SIMION  şeful Serviciului pază, situaţii de urgenţă, securitate şi sănătate în muncă  22/11.06.2019 Servicii  12.06.2019
Ec. Dan-Andrei RUSEI şeful Biroului de achiziţii publice:   Servicii  
Ing.ec. Carmen PĂTRAŞCU  şeful Serviciului resurse umane  47/14.06.2019 Servicii  14.06.2019
Ing. Paul HÂRȚESCU șef birou salarizare  30/11.06.2019 Servicii  14.06.2019
Ec. Mihaela MUSTEA șef interimar birou contabilitate - bugete și venituri proprii  31/12.06.2019 Servicii  14.06.2019
Ec. Cristina-Cerasela DOSPINESCU șef interimar birou contabilitate, cercetare și proiecte din fonduri speciale   Servicii  
Ing. Maria COȘA Șeful Serviciului tehnic  28/11.06.2019 Servicii  13.06.2019
Ing. Maricel-Constantin OLĂTUC şeful Serviciului de informatizare şi comunicaţii digitale   Servicii  
Ing. Cecilia ANGHEL  şeful Serviciului Bibliotecă  01/27.05.2019 Servicii  06.06.2019
Prof.univ.dr.ing. Ion Cristea președintele Sindicatului  35/13.06.2019 Sindicatul salariaților  14.06.2019
Prof.univ.dr. Cătălina ABABEI  coordonator     ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Dragoș-Alexandru ANDRIOAIA  tehnician proiect    IN2RURAL  
Lector univ.dr. Raluca BĂLĂIȚĂ membru     ERASMUS  
Conf.univ.dr.ing. Narcis BÂRSAN tutore   ROSE ING-UP  
Asist.univ.dr. Ioana BOGHIAN cercetător/ specialist/ responsabil   ECULTFOOD/ DIDESU/ GAME-IT  
Prof.univ.dr. Elena BONTA membru     ERASMUS  
Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ coordonator     ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Vlad-Andrei CIUBOTARIU cercetător   PN III-TFI PMAIAA  
Lector univ.dr. Mihaela CULEA membru    ERASMUS  
Lector univ.dr. Iulian-Marius FURDU expert IT   FDI  
Asist.univ.dr.ing. Ana-Maria GEORGESCU tutore   ROSE ING-UP  
Prof.univ.dr.ing. Adrian-Stelian GHENADI cercetător    PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing.Cristina-Gabriela GRIGORAȘ asistent manager   POCU  
Șef lucrări univ.dr.ing. Luminița GROSU tutore   ROSE ING-UP  
Șef lucrări dr.ing. Eugen HERGHELEGIU tutore/cercetător   ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing. Gabriela MUNTIANU  tutore   ROSE ING-UP  
Șef lucrări dr.ing. Florin-Marian NEDEFF tutore/membru   ROSE ING-UP EUROPE DIRECT  
Conf.univ.dr. Bogdan-Vasile NICHIFOR membru   ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Ionel OLARU cercetător   PN III-TFI PMAIAA  
Șef lucrări dr.ing. Oana-Irina PATRICIU tutore/coordonator practică   ROSE ING-UP POCU  
Șef lucrări dr.ing. Petru-Gabriel PUIU cercetător/tehnician    IN2RURAL  
Conf.univ.dr. Marinela RAȚĂ membru   ERASMUS  
Șef lucrări dr.ing. Ana-Maria ROȘU asistent proiect   ROSE  
Conf.univ.dr.ing. RUSU Lăcrămioara manager proiect   POCU  
Lector univ.dr. Ionuț-Viorel STOICA specialist   DIDESU  
Șef lucrări dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU tutore/cercetător   ROSE ING-UP PN III-TFI PMAIAA  
Asist.univ.dr.ing. Raluca-Ioana TÂMPU tutore   ROSE ING-UP  
Lector univ.dr. Cosmin-Ion TOMOZEI expert IT/cercetător   FDI / PN III-TE-2016-0073  
Prof.univ.dr.ing. Liliana TOPLICEANU  manager proiect   IN2RURAL  
Șef șucrări dr.ing. Sorin-Gabriel VERNICA tutore   ROSE ING-UP  
psih. Gabriel MAREȘ expert consiliere   FDI  
psih. Doina PASCAL expert consiliere   FDI  
psih. Daniela ANTON expert consiliere   FDI  
ing. Carmen-Coca BALABAN secretar   FDI  
ec. Marinela BOTEZATU responsabil resurse umane   POCU  
ec. Niculina DIACONU responsabil financiar   ROSE ING-UP  
Silvia LEONTE secretar   ERASMUS  
ec. Carmen-Elena OLARU secretar   POCU  
prof. Roxana-Iuliana POPESCU secretar   ERASMUS  
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.