Buletine informative

2009

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2010

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2011

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2012

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2013

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

2014

Ianuarie (20.02.2014)

Februarie (27.03.2014)

Martie (24.04.2014)

Aprilie (22.05.2014)

Mai (26.06.2014)

Iunie (30.07.2014)

Iulie (04.09.2014)

August(04.09.2014)

Septembrie (16.10.2014)

Octombrie (04.12.2014)

Noiembrie (16.12.2014)

Decembrie (05.02.2015)

2015

Ianuarie (05.03.2015)

Februarie (12.03.2015)

Martie (09.04.2015)

Aprilie (21.05.2015)

Mai (18.06.2015)

Iunie (16.07.2015)

Iulie (17.09.2015)

August (17.09.2015)

Septembrie (22.10.2015)

Octombrie (26.11.2015)

Noiembrie (10.12.2015)

Decembrie (27.01.2016)

2016

Ianuarie (25.02.2016)

Februarie (29.03.2016)

Martie (21.04.2016)

Aprilie (24.05.2016)

Mai (07.07.2016)

Iunie (26.07.2016)

Iulie-August (22.09.2016)

Septembrie (03.11.2016)

Octombrie (23.11.2016)

Noiembrie (14.12.2016)

Decembrie (19.01.2017)

2017

Ianuarie (08.02.2017)

Februarie (03.04.2017)

Martie (27.04.2017)

Aprilie (08.06.2017)

Mai (15.06.2017)

Iunie (27.07.2017)

Iulie-August (21.09.2017)

Septembrie (19.10.2017)

Octombrie (23.11.2017)

Noiembrie (21.12.2017)

Decembrie (25.01.2018)

2018

Ianuarie (22.02.2018)

Februarie (28.03.2018)

Martie (05.10.2018)

Aprilie (05.10.2018)

Mai (05.10.2018)

Iunie (05.10.2018)

Iulie-August (05.10.2018)

Septembrie (25.10.2018)

Octombrie (29.11.2018)

Noiembrie (20.12.2018)

Decembrie (29.01.2019)

2019

Ianuarie (28.02.2019)

Februarie (21.03.2019)

Martie (23.04.2019)

Aprilie (30.05.2019)

Mai (04.07.2019)

Iunie (11.07.2019)

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.