Informații de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi instituţiile publice. Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activitatea unei autorităţi sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Activitatea de informare publică în Universitatea din Bacău este reglementată de  Legea 544/2001,  H.G. 123/2002 .

Declaraţiile de avere şi de interese ale personalului de conducere se găsesc la Secretariatul Rectoratului Universităţii din Bacău. Responsabil este dl Adrian-Laurenţiu Apăvăloaei. Consultarea pe site-ul Universităţii este restricţionată din motive de securitate a declaranţilor.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.