Documente Senat


Număr/dataDenumire documentData publicării
   
Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău
4728/28.03.2013  Raport de activitate pentru anul 2012
 4448/27.03.2014  Raport de activitate pentru anul 2013
5161/25.03.2015  Raport de activitate pentru anul 2014
965/19.01.2016   Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia de control al activității rectorului și Direcției Generale Administrative
1229/24.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4450/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
4203/10.03.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
933/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate
1639/31.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4485/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
 26706/22.12.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
966/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești
1543/30.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4486/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
5276/26.03.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
967/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru cercetare științifică și relații internaționale
1342/28.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4296/25.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
3246/23.02.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
826/15.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru relații cu mass-media și promovare a imaginii Universității
1638/31.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4487/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
5279/26.03.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
968/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.