Documente Senat

Număr/dataDenumire documentData publicării
   
MANDATUL 2016-2020
Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău
4979/27.03.2017Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2016 
4467/26.03.2018Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2017 
4532/18.03.2019Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2018 
Comisia de control a activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate)  
 2937/21.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016 
 4467/3/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017 
 3956/1/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018 
Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti
 2843/20.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016 
 4467/1/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017 
3956/2/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018 
Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci
2939/21.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016 
4467/4/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017 
3956/3/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018 
Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară
2926/21.02.2017Raport de activitate pentru anul 2016 
4467/2/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017 
3956/4/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018 
Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale
3459/01.03.2017Raport de activitate pentru anul 2016 
4467/5/26.03.2018Raport de activitate pentru anul 2017 
3956/5/11.03.2019Raport de activitate pentru anul 2018 
   
MANDATUL 2012-2015  
Senatul Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău
4728/28.03.2013  Raport de activitate pentru anul 2012
 4448/27.03.2014  Raport de activitate pentru anul 2013
5161/25.03.2015  Raport de activitate pentru anul 2014
965/19.01.2016   Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia de control a activității Rectorului și Direcției Generale Administrative
1229/24.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4450/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
4203/10.03.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
933/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru reforme, dezvoltare, finanțare și calitate
1639/31.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4485/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
 26706/22.12.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
966/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești
1543/30.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4486/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
5276/26.03.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
967/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru cercetare științifică şi relaţii internaţionale
1342/28.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4296/25.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
3246/23.02.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
826/15.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015
Comisia pentru relații cu mass-media şi promovarea imaginii UBc
1638/31.01.2013 Raport de activitate pentru anul 2012
4487/27.03.2014 Raport de activitate pentru anul 2013
5279/26.03.2015 Raport de activitate pentru anul 2014
968/19.01.2016 Raport de activitate pentru anul 2015

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.