Rol si misiune

rolmisMisiunea „Universităţii Vasile Alecsandri” din Bacău este didactică şi de cercetare ştiinţifică şi este centrată pe necesităţile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic şi social, naţional şi internaţional. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi în domeniile fundamentale şi certificarea în domeniile şi programele de studii de licenţă. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare a absolvenţilor de licenţă se realizează prin program universitare de master şi doctorat, acreditate la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

De asemenea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ postuniversitar prin programe postdoctorale de cercetare avansată şi prin programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează şi cursuri de formare profesională a adulţilor, precum şi studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău îşi asumă rolul fundamental în:

  • Tezaurizarea valorilor ştiinţei, culturii şi civilizaţiei;
  • Participarea ştiinţei româneşti la dezvoltarea ştiinţei universale;
  • Afirmarea identităţii culturii şi spiritualităţii naţionale;
  • Dezvoltarea societăţii româneşti în spiritul unui stat de drept, liber şi democratic.

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.