Senatul

Senatul universitar este cel mai important for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău. Numărul membrilor din Senat este stabilit în concordanță cu necesitatea asigurării eficienței decizionale şi trebuie să respecte principiul reprezentativităţii pe facultăți. Senatul este compus din maximum 75% personal didactic și de cercetare și din minimum 25 % reprezentanți ai studenților. Toți membrii Senatului, fără excepție, sunt stabiliți prin votul universal, direct și secret, al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților.

Structura de organizare a Senatului cuprinde:

  • Preşedintele Senatului
  • Biroul Senatului

Actuala componență a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2016 - 2020: 


Președintele Senatului: Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF


Componența Biroului Senatului

Preşedinte, membru al Biroului Senatului Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF – Facultatea de Inginerie

Vicepreşedinte, membru al Biroului Senatului: Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA – Facultatea de Litere

Membri:

  • Prof. univ. dr. Elena NECHITA – Facultatea de Științe
  • Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU – Facultatea de Științe Economice
  • Prof. univ. dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
  • Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU - Facultatea de Litere
  • Student Ştefănuţ-Iulian BUHUŞ - Președinte Liga studențească
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.