Senatul

Senatul universitar este cel mai important for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău. Numărul membrilor din Senat este stabilit în concordanță cu necesitatea asigurării eficienței decizionale şi trebuie să respecte principiul reprezentativităţii pe facultăți. Senatul este compus din maximum 75% personal didactic și de cercetare și din minimum 25 % reprezentanți ai studenților. Toți membrii Senatului, fără excepție, sunt stabiliți prin votul universal, direct și secret, al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv al tuturor studenților.

Structura de organizare a Senatului cuprinde:

 • Preşedintele Senatului
 • Biroul Senatului
 • Comisiile Senatului

Actuala componență a Senatului Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău, pentru mandatul 2016 - 2020: 


Președintele Senatului: Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF


Componența Biroului Senatului

Preşedinte, membru al Biroului Senatului Prof. univ. dr. ing. Dr.h.c. Valentin NEDEFF – Facultatea de Inginerie

Vicepreşedinte, membru al Biroului Senatului: Prof. univ. dr. Adriana-Gertruda ROMEDEA – Facultatea de Litere

Membri:

 • Prof. univ. dr. Elena NECHITA – Facultatea de Științe
 • Conf. univ. dr. Marcela-Cornelia DANU – Facultatea de Științe Economice
 • Prof. univ. dr. Dănuț-Nicu MÂRZA-DĂNILĂ – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
 • Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU - Facultatea de Litere
 • Student Claudiu-Constantin ARDELEANU - reprezentant Liga studențească

Comisiile Senatului

1. Comisia de control a activităţii rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate)

Preşedinte,  membru al Biroului Senatului Conf. univ. dr. Marcela DANU – Facultatea de Științe Economice

Membri:

 • Prof.univ.dr.ing. Ileana-Denisa NISTOR – Facultatea de Inginerie
 • Conf.univ.dr.ing. Bogdan-Alexandru CHIRIȚĂ – Facultatea de Inginerie
 • Prof.univ.dr. Elena BONTA – Facultatea de Litere
 • Conf.univ.dr. Daniel-Lucian DOBRECI – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
 • Doctorand Mihai Cosmin BELCIU - Școala Doctorală, Domeniul Ingineria Mediului

2. Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti

Preşedinte,  membru al Biroului Senatului:  Prof.univ.dr.Adriana Gertruda ROMEDEA – Facultatea de Litere

Membri:

 • Ș.l.dr.ing. Andrei-Ionuț SIMION – Facultatea de Inginerie
 • Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY – Facultatea de Inginerie
 • Conf.univ.dr. Camelia URECHE – Facultatea de Științe
 • Prof.univ.dr. Eugenia HARJA – Facultatea de Științe Economice
 • Student Alexandra PROSIE - Facultatea de Inginerie

3. Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creație artistică, performanță sportivă, comunicații digitale, edituri și biblioteci

Preşedinte, membru al Biroului Senatului:  Prof.univ.dr. Dan MÂRZA DĂNILĂ – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

Membri:

 • Conf.univ.dr.ing. Irina-Loredana IFRIM – Facultatea de Inginerie
 • Prof.univ.dr.ing. Petru LIVINȚI – Facultatea de Inginerie
 • Prof.univ.dr. Mihai TALMACIU – Facultatea de Științe
 • Student Marian BIGHIU - Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

4. Comisia pentru relații naționale și internaționale

Preşedinte, membru al Biroului Senatului:  Prof.univ.dr. Elene NECHITA – Facultatea de Științe

Membri:

 • Prof.univ.dr.ing. Valentin ZICHIL – Facultatea de Inginerie
 • Lect.univ.dr. Luminița DRUGĂ – Facultatea de Litere
 • Conf.univ.dr. Dan-Iulian ALEXE – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
 • Student Claudiu BUTNARU - Facultatea de Științe

5. Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UVAB și etică universitară

Preşedinte, membru al Biroului Senatului:  Conf.univ.dr. Cristina CÎRTIȚĂ BUZOIANU - Facultatea de Litere

Membri:

 • Conf.univ.dr.ing. Emilian-Florin MOȘNEGUȚU – Facultatea de Inginerie
 • Ș.l.dr.ing. Roxana-Margareta GRIGORE – Facultatea de Inginerie
 • Prof.univ.dr. Mihai DEJU – Facultatea de Științe Economice
 • Conf.univ.dr. Bogdan-Constantin RAȚĂ – Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
 • Student Oana-Maria ANGHEL - Facultatea de Litere
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.