Registratura

Marcela-Doinița LEFTER
Program: Luni - vineri    8.00 - 15.30

Model cereri

Documentele pot fi descărcate, tipărite, completate şi depuse la Registratura Universităţii

  1. Modelul de solicitare a unei informaţii de interes public
  2. Modelul de reclamaţie administrativă
  3. Modelul de reclamaţie administrativă 2
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.