Directia Generala Administrativa

Direcţia Generală Administrativă (D.G.A.) cuprinde serviciile suport administrative în domeniile:

 1. gestionare şi întreţinere patrimoniu
 2. investiţii, reparaţii capitale, dotări
 3. achiziţii publice
 4. gestionarea căminelor şi cantinei
 5. financiar-contabil
 6. salarizarea şi gestionarea resursei umane
 7. infrastructura IT
 8. pază
 9. situaţii de urgenţă
 10. sănătate şi securitate în muncă 

Organizarea şi funcţionarea D.G.A. sunt reglementate prin regulamentul propriu aprobat de către Consiliul de Administratie si Senatul Universităţii;

D.G.A. este condusă de un director general administrativ, care face parte din Consiliul de Administraţie şi este subordonat Rectorului.

Directorul general administrativ are în subordine directă următoarele structuri:

 • Direcţia Patrimoniu, compusă din:
  • • Serviciul Tehnic;
  • • Serviciul pază, ISCIR, situaţii de urgenţă-SU, sănătate şi securitate în muncă-SSM;
  • • Serviciul Achiziţii Publice.
 • Direcţia Economică, compusă din:
  • • Serviciul Financiar-Contabil;
  • • Serviciul Social.
 • Direcţia Resurse Umane, compusa din:
  • • Serviciul Resurse Umane
  • • Biroul Salarizare

Directorul general administrativ coordoneaza partial si activitatea urmatoarelor compartimente subordonate direct Rectorului Universitatii:

 • Serviciul Informatizare si Comunicatii Digitale
 • Secretariatul General al Universitatii

Contact

 

Director general administrativ

ing.Ioan-Ciprian DRUGĂ

tel: +40234542411 int. 107, +40234571279

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Program de audienţe:
Zilnic: 10,00 - 12,00


pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.