Comisia de etică și deontologie profesională universitară

 
 
Componenţa Comisiei de etică şi deontologie profesională universitară
din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău
mandatul 2016-2020Preşedinte:

Prof.univ.dr. Vasile SPIRIDON – Facultatea de Litere;

 

Membrii:

Prof.univ.dr.ing. Ioan-Viorel RAŢI – Facultatea de Ştiinţe;

Prof.univ.dr. Doina MÂRZA-DĂNILĂ – Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii;

Conf.univ.dr. Daniel BOTEZ – Facultatea de Ştiinţe Economice;

Ş.l.dr.ing. Nicolae-Cătălin TÂMPU – Facultatea de Inginerie;

Ing.ec. Carmen-Mihaela PĂTRAŞCU – Şef Serviciul Resurse Umane și Salarizare;

Student Alex-Paul SECIU – Facultatea de Științe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii (EFS, anul III);

 

Secretar:

Cons.jr. Emil BALINT – Oficiul juridic.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.