Structura

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau şi-a dezvoltat aria domeniilor şi specializărilor, ajungând în prezent să aibă o structură formată din cinci facultăţi:

  • Facultatea de Inginerie
  • Facultatea de Litere
  • Facultatea de Ştiinţe
  • Facultatea de Ştiinţe Economice
  • Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii
  • Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic.

În cadrul universităţii funcţionează 34 de programe de studii universitare de licenţă, 32 de programe de studii universitare de master, 3 programe de studii universitare de doctorat şi o serie de programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă. Pe lângă aceste programe, studenţii Universităţii  „Vasile Alecsandri” din Bacău pot accesa cursurile Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic; pot obţine  Permisul European de Conducere a Computerului (ECDL), care este cel mai raspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator; pot urma Programul Academic CISCO NETWORKING.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se compune din 2 campusuri universitare – campusul „Mărăşeşti” şi campusul „Spiru Haret”, fiind formată din:

  • 4 cămine studenţeşti;
  • Biblioteca Universitară;
  • Cantina Universităţii;
  • 9 corpuri de clădiri cu caracter didactic/administrativ.
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.