Anunt pentru ocupare posturi cercetator ENOTEC

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecţie în vederea ocupării a patru posturi de asistenţi de cercetare ştiinţifică pentru tineri cercetători, în cadrul contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2011-3 „Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul reţelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)”.

Citește mai departe...

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi lector/şef lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României nr. 518 din 18 decembrie 2013, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

Concurs director CSUD

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău organizează concurs pentru ocuparea postului de director al Consiliului de Studii Universitare de Doctorat.

Informaţii suplimentare se pot găsi pe pagina școlii doctorale

Posturi didactice la concurs

Monitorul Oficial 277/19.07.2013


Monitorul oficial 277

Monitorul Oficial 277

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de asistent şi lector/şef lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României nr. 277 din 19 iulie 2013, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.