Rezultatele examenului de promovare în grad superior

Rezultatele examenului de promovare în grad superior, desfășurat în data de 05.04.2016, pot fi vizualitate aici (.pdf).

Anunț selecţie în vederea ocupării a două posturi de asistenţi cercetători ENOTEC

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecţie în vederea ocupării a două posturi de asistenţi de cercetare ştiinţifică pentru tineri cercetători, în cadrul contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2011-3 „Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul reţelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)”.
Detalii privind concursul aici.

Anunț privind rezultatele finale ale concursului din data de 20-21.01.2016

Rapoartele finale ale concursului din data de 20-21.01.2016 pentru ocuparea posturilor de  inginer sistem, administrator financiar (patrimoniu) şi secretar pot fi vizualizate aici (.pdf)

Anunț privind rezultatele obținute de către candidați la interviu și proba scrisă în urma participării la concursul din data de 20.01.2016

Procesele verbale  privind rezultatele obținute de către candidați la interviu și proba scrisă, în urma participării la concursul din data de 20.01.2016 pentru ocuparea posturilor de  inginer sistem, administrator financiar (patrimoniu) şi secretar poate fi vizualizat aici (.pdf)

Anunț privind validarea dosarelor candidaților în vederea participării la concursul din data de 20.01.2016

Tabelul nominal privind validarea dosarelor candidaților în vederea participării la concursul din data de 20.01.2016 pentru ocuparea posturilor de  inginer sistem, administrator financiar (patrimoniu) şi secretar poate fi vizualizat aici (.pdf)
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.