Anunț privind rezultatele candidaților la interviu, în urma participării la concursul din data de 15.06.2016

Procesul verbal cu rezultatele obtinute de către candidați la interviul din data de 17.06.2016 pentru ocuparea postului de contabil-șef poate fi vizualizat aici (.pdf)

Anunț privind rezultatele candidaților în urma participării la concursul din data de 15.06.2016

Procesul verbal cu rezultatele obtinute de către candidați la proba scrisa din data de 15.06.2016 pentru ocuparea postului de contabil-șef poate fi vizualizat aici (.pdf)

Anunț privind validarea dosarelor candidaților în vederea participării la concursul din data de 15.06.2016

Tabelul nominal privind validarea dosarelor candidaților în vederea participării la concursul din data de 15.06.2016 pentru ocuparea postului de contabil-șef poate fi vizualizat aici (.pdf)

ANUNŢ SCOATERE LA CONCURS POST DE CONTABIL-ȘEF ÎN CADRUL SERVICIULUI FINANCIAR-CONTABILITATE

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU organizează în data de 15 iunie 2016 concurs pentru ocuparea postului de Contabil-șef în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, pe perioadă nedeterminată.

Detalii privind concursul aici

Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 12.05.2016

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi lector, publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice în Monitorul Oficial al României nr. 571 din 10 mai 2016, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.

Citește mai departe...

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.