Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante 11.05.2015

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor pivind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi lector/şef de lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice în Monitorul Oficial al României nr. 402 din 28 aprilie 2015, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu Metodologia proprie a universităţii.
 

Lista candidaților înscriși

Nr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Ştiinţe

Departamentul de matematică, informatică şi știinţele educaţiei 3

Profesor universitar

Nechita Elena

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale
2

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul de contabilitate, audit și analiză economico-financiară 4

Conferenţiar universitar

Rotilă Aristița

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale
3

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul de marketing şi management 12

Lector universitar

Olariu Ioana

CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale 
4

Facultatea de Știinţe ale Mișcării, Sportului și Sănătății Departamentul de kinetoterapie și terapie ocupațională 22 Asistent universitar Şlicaru Adina Camelia CV
Lista de lucrări
Cerințe minimale 

Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic .pdf

Calendarul probelor de concurs .pdf

Rezultatele concursului .pdf

LISTA

posturilor didactice publicate în
Monitorul Oficial al României, nr. 402 din 28 aprilie 2015, Partea a III-a

 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei

  • Profesor universitar, poziţia 3, disciplinele: Optimizare combinatorie. Aplicaţii în ştiinţă, tehnologie, economie; Aplicaţii în bioinformatică, inginerie şi economie ale Inteligenţei Artificiale; Reţele neuronale artificiale cu aplicaţii în inginerie şi management; Instruire asistată de calculator; Sisteme informatice administrative. Aplicaţii e-government Tematica postului

 FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară

  • Conferențiar universitar, poziţia 4, disciplinele: Reglementări şi practici contabile specifice; Contabilitate de gestiune; Contabilitate financiară I; Contabilitate creativă Tematica postului

Departamentul de Marketing şi Management

  • Lector universitar, poziţia 12, disciplinele: Relaţii publice; Tehnici de vânzare; Programe aplicative de marketing; Marketingul micilor afaceri; Marketing direct; Distribuţie şi merchandising; Marketing Tematica postului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE MIȘCĂRII, SPORTULUI ȘI SĂNĂTĂȚII

Departamentul de Kinetoterapie și Terapie Ocupațională

  • Asistent universitar, poziţia 22, disciplinele: Kinetoterapie cu aplicaţii în sport (Lp); Metode şi tehnici de reeducare neuromotorie (Lp); Aplicaţii ale kinetoterapiei asociate factorilor balneoclimaterici (stagiu de practică în staţiuni) (P); Kinetoterapia în afecţiunile neurologice (Lp); Masaj terapeutic- recuperator (Lp); Kinetoterapia în afecţiunile reumatologice (Lp) Tematica postului


CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR

  • Înscrierea la concurs: 28.04.2015- 12.06.2015
  • Desfăşurarea probelor de concurs: 28.06.2015-02.07.2015
  • Afişarea rezultatelor: 03.07.2015
  • Depunerea contestaţiilor (după caz): 03.07.2015-09.07.2015 (ora 1000)
  • Rezolvarea contestaţiilor: 09.07.2015 (ora 1500)
  • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 10.07.2015.
 
Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune, la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 109. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.
Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul cu etica și imaginea universității (Calea Mărăşeşti, nr.  157, corp D, etaj  1, camera  116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri" din Bacău.
 

 Documente ataşate

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.