Anunt privind organizarea concursurilor de promovare

UNIVERSITATEA “Vasile Alecsandri” din Bacău organizează în data de 26.02.2015, ora 10.00, în Sala Senatului Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău, examen de promovare în grad/treaptă superioară a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.
Examenul de promovare va avea loc în urma evaluării performanţelor profesionale ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic.

            Calendarul examenului de promovare
  • Proba scrisă: 26.02.2015, ora 10.00, în Sala Senatului Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău
  • Proba practică (doar pentru postul de muncitor calificat): 26.02.2015, ora 10.00, la Restaurantul Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău
  • Afişarea rezultatelor: 02.03.2015, ora 13.00, la Serviciul Resurse Umane
  • Depunerea contestaţiilor: 03.03.2015, până la ora 13.00, la Serviciul Resurse Umane
  • Soluţionarea contestaţiilor: 05.03.2015, până la ora 13.00
  • Afişarea rezultatelor finale: 09.03.2015, ora 13.00, la Serviciul Resurse Umane.

Bibliografia pentru examenele de promovare poate fi vizualizată aici (.pdf)

Şef Serviciu Resurse Umane,
Ing. ec. Carmen-Mihaela Pătraşcu
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.