Anunt posturi scoase la concurs

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău organizează concurs în data de 16.06.2014 pentru ocuparea următoarelor posturi la Restaurantul Universităţii:
  • Muncitor calificat - bucătar cu atribuţii şi de şofer
  • Muncitor necalificat

cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 16.05.2014, ora: 12.00 la Serviciul Resurse Umane, Corpul “D” - Corpul Administrativ al Universităţii, etaj 1; persoana de contact: Carmen-Mihaela Pătraşcu, tel: 0234/576956.

Detalii suplimentare privind: conținutul dosarului de concurs, condiții minime necesare pentru candidați si modul de desfășurare al concursului pot fi accesate din fișier (.pdf)

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.