Anunt pentru ocupare posturi cercetator ENOTEC

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău organizează selecţie în vederea ocupării a patru posturi de asistenţi de cercetare ştiinţifică pentru tineri cercetători, în cadrul contractului de cercetare PNII-PT-PCCA-2011-3 „Predarea şi învăţarea ştiinţelor şi disciplinelor tehnologice prin intermediul reţelei de table interactive ceramice cu sunet integrat (ēno)”.

Descrierea postului:

            Denumirea: Asistent de cercetare ştiinţifică
            Perioada angajării: 07.04.2014 - 30.11.2014
            Norma de lucru: parțială, variabilă, 0-4 ore pe zi, maxim 12 ore pe lună, în funcție de cerințele proiectului;
            Remunerarea: conform bugetului aprobat de finanţator şi legislaţiei în vigoare;
            Condiţii minime: absolvent al studiilor de master universitar, promoţia 2013 sau 2014, cunoaşterea limbii engleze, operare PC.
            Atribuții: activitate de documentare, determinări experimentale, prelucrare de date, redactare de materiale științifice.

Date privind selecția:

            Depunerea dosarelor: până pe data de 31 martie 2014, la secretariatul Școlii de Studii Doctorale a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti nr.157, cam. D112);
            Conţinutul dosarului: Copie după: diploma de licență, diploma/adeverința de master, cartea de identitate; curriculum vitae, scrisoare de motivație.
            Data şi locul de desfăşurare a selecției: 1 aprilie 2014, ora 10, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Inginerie, cam. B01.
            Probele şi modalitatea de selecţie: Selecția va consta din analiza dosarelor candidaţilor, urmată de un interviu. Vor fi declaraţi câştigători primii patru candidaţi, conform ierarhizării în funcţie de nota finală obţinută, cu condiția ca aceasta să fie minim 8,00.

Persoană de contact: Prof.dr.ing. Gabriel Lazăr, tel. 0234542411, int. 129, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.