Anunț privind scoaterea la concurs a posturilor didactice

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante pentru funcţiile de profesor, conferenţiar şi lector/şef lucrări, publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale în Monitorul Oficial al României nr. 518 din 18 decembrie 2013, Partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.
 

Lista candidaților înscriși

Nr.

crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în statul de funcțiuni

Funcția didactică

Numele și prenumele candidatului

Dosar concurs

1

Facultatea de Inginerie

Departamentul ingineria mediului şi inginerie mecanică

5

Conferenţiar universitar

Moșneguțu Emilian-Florin

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale
2

Facultatea de Inginerie

Departamentul ingineria mediului şi inginerie mecanică

6

Conferenţiar universitar

Panainte-Lehăduș Mirela

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale
3

Facultatea de Inginerie

Departamentul de inginerie chimică și alimentară

18

Șef lucrări

Simion Andrei-Ionuț

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale 
4

Facultatea de Litere

Departamentul de limbi şi literaturi străine

17

Conferenţiar universitar

Grecu Veronica-Loredana

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale 
5

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii

 

Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă

5

Profesor universitar

Mârza-Dănilă Dănuț-Nicu

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale 
6

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii

Departamentul de educaţie fizică şi performanţă sportivă

15

Lector universitar

Sava Mihai-Adrian

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale 
7

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii Departamentul de kinetoterapie şi terapie ocupaţională 6

Profesor universitar

Cotîrleț Adrian-Valentin

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale 
8

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii Departamentul de kinetoterapie şi terapie ocupaţională

10

Conferenţiar universitar

Alexe Dan-Iulian

CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale  
9 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii Departamentul de kinetoterapie şi terapie ocupaţională 11 Conferenţiar universitar Rață Marinela CV

Lista de lucrări

Standarde minimale
10 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii Departamentul de kinetoterapie şi terapie ocupaţională 12 Conferenţiar universitar Dobreci Daniel-Lucian CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale
11 Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării,Sportului şi Sănătăţii Departamentul de kinetoterapie şi terapie ocupaţională 13 Conferenţiar universitar Balint Nela-Tatiana CV

Lista de lucrări

Cerințe minimale
Lista candidaţilor înscrişi care au obţinut avizul juridic(.pdf)
Calendarul probelor de concurs (.pdf)
 
REZULTATELE CONCURSURILOR PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE (.pdf)
 
LISTA
posturilor didactice publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 518 din 18 decembrie 2013, Partea a III-a

Facultatea de Inginerie

Departamentul Ingineria Mediului şi Inginerie Mecanică

 • Conferenţiar universitar, poziţia 5, disciplinele: Materii prime pentru industrii de proces; Utilaj în industria alimentară şi biotehnologii; Maşini şi instalaţii pentru industrii de proces 3; Optimizarea proceselor industriale. Tematica postului.
 • Conferenţiar universitar, poziţia 6, disciplinele: Maşini şi instalaţii pentru industrii de proces 1; Maşini şi instalaţii pentru industrii de proces 2; Echipamente şi instalaţii pentru prevenirea poluării mediului. Tematica postului.

Departamentul de Inginerie Chimică şi Alimentară

 • Şef de lucrări, poziţia 18, disciplinele: Modelarea şi optimizarea proceselor biotehnologice şi alimentare; Tehnici de fabricare a produselor ecologice; Operaţii unitare 1; Organizarea şi planificarea activităţilor de cercetare – dezvoltare.Tematica postului.

 

Facultatea de Litere

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

 • Conferenţiar universitar, poziţia 8, disciplinele: Literatura franceză (Literatura Evului Mediu şi a Renaşterii); Literatura franceză (Clasicismul şi Iluminismul); Istoria limbii franceze; Traductologie; Practica limbii franceze.Tematica postului.

  

Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii

Departamentul de Educaţie Fizică şi Performanţă Sportivă

 • Profesor universitar, poziţia 5, disciplinele: Concepte moderne în educaţie fizică şi sport – C, S; Teoria educaţiei fizice şi sportului - C, S; Teoria şi practica voleiului – C, Lp; Stagiu de practică în centru de pregătire pentru copii şi juniori; Stagiu de practică sportivă competiţională extraşcolară şi de timp liber.Tematica postului.
 • Lector universitar, poziţia 15, disciplinele: Teoria şi practica judoului – C, Lp; Terapia ocupaţională în cadrul serviciilor la domiciliu - C, Lp; Aplicaţii ale terapiei ocupaţionale în comunitate - C, Lp; Kinesiologie – S; Evaluare şi tehnici de monitorizare a performanţei sportive – S; Evaluare motrică şi somatofuncţională – Lp; Teoria şi practica în sporturile de apă şi aplicaţii în discipline sportive de apă (în tabere de pregătire) - P; Educaţie fizică –S.Tematica postului.

Departamentul de Kinetoterapie şi Terapie Ocupaţională

 • Profesor universitar, poziţia 6, disciplinele: Aparatură şi tehnici ortezare – Lp; Elemente de imagistică - C, S; Fiziopatologie - C, S; Tehnici de manevrare a bolnavului C, Lp; Semiologie - C, S.Tematica postului.
 • Conferenţiar universitar, poziţia 10, disciplinele: Metodica predării atletismului în gimnaziu – C, Lp; Echipamente, instalaţii şi aparatură sportivă – C; Masaj antistres şi recuperator - Lp; Profilaxia şi recuperarea traumatismelor specifice sportului de performanţă – C; Bazele generale ale atletismului – Lp.Tematica postului.
 • Conferenţiar universitar, poziţia 11, disciplinele: Educare/reeducare motrică şi funcţională în pediatrie – C, Lp; Kinetoterapie în afecţiuni respiratorii - C, Lp; Anatomie funcţională şi biomecanică – C, Lp.Tematica postului.
 • Conferenţiar universitar, poziţia 12, disciplinele: Fiziologie – C, Lp; Kinetoterapia în afecţiuni cardio-vasculare - C, Lp; Terapie manuală – Lp.Tematica postului.
 • Conferenţiar universitar, poziţia 13, disciplinele: Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor - C, Lp; Măsurare şi evaluare în kinetoterapie - C, Lp; Recuperare în traumatologia sportivă - C, Lp. Tematica postului.CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSURILOR

 • Înscrierea la concurs: 18.12.2013- 03.02.2014
 • Desfăşurarea probelor de concurs: 18.02.2014-23.02.2014
 • Afişarea rezultatelor: 24.02.2014
 • Depunerea contestaţiilor (după caz): 24.02.2014-28.02.2014 (ora 1000)
 • Rezolvarea contestaţiilor: 28.02.2014 (ora 1500)
 • Afişarea rezultatelor finale şi validarea de către Senatul Universităţii: 03.03.2014.


Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune, la Registratura Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, nr. 157, etaj 1, camera 109. Primirea dosarelor se face în zilele lucrătoare de luni până vineri, între orele 8.00 -16.00.


Toate informaţiile privind condiţiile de organizare a concursurilor pot fi obţinute de la secretariatele facultăţilor, de la Prorectorul cu etica şi imaginea universităţii (Calea Mărăşeşti, nr. 157, corp D, etaj 1, camera 116) şi de pe site-ul web al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Documente ataşate

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.