Legislatie cadru

DenumireDescriere
Legislație externă actualizată la data de 10.05.2017
HG 536/18.05.2011, compl.de HG 1039/24.10.2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)
HG 457/04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Legea 63/10.05.2011 Legea privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ
2931/21.02.2017 Legea educaţiei naţionale, actualizată până la data de 21.02.2017 (UBc 2931/21.02.2017)
Legea 84/24.07.1995 Legea învăţământului, actualizată până la data de 01.07.2010
Legea 128/12.07.1997 Statutul personalului didactic, actualizată până la data de 27.01.2010
Legea 441/18.07.2001 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă completată de L 224/2005
Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informații de interes public (actualizată până la data de 01.02.2013). Afișată 09.05.2016
Norme L544/2001 Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001. Afișată 09.05.2016.
Legea 224/11.07.2005 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă
OUG 75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației (actualizată până la data de 30.12.2014). Aprobată de Legea 87/2006. Afișată în data de 09.05.2016
Legea 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, actualizată până la data de 25.03.2013
HG 890/20.08.2008 privind calificările şi titlurile conferite absolvenţilor înmatriculaţi în anul I 2005-2008
OG 10/12.08.2009 privind dreptul studenţilor Universităţii "Spiru Haret" de a continua studiile
Ordonanţa 22/29.08.2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare în valută art. 1 şi 3 şi Anexa modificate de Legea 1/2010
Legea 1/2010 pentru aprobarea OG 22/2009
OMEN 3392/27.02.2017 actualizat Privind criteriile generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanți la învățământul de stat, învățământ cu frecvență. Actualizare la data de 16.10.2017, afișat 26.10.2017
OMECTS 3666/30.03.2012 privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studenților (afișat 09.05.2016)
OMENCȘ 3530/29.03.2016 Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul  2016. Afișat 09.05.2016
MECTS 5745/13.09.2012 Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (anulat de OMEN 3850/2017)
OMEN 3850/02.05.2017 Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică (afișat 24.05.2017)
OMEN 657/21.11.2014 Regulamentul privind regimul actelor de studii
OMEN 651/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților. Afișat 31.08.2016
HG 607/23.07.2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență. Afișat 31.08.2016
UBc 7175/29.04.2016 Cifra de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat în anul universitar 2016-2017

 

HG-uri privind structurile instituţiilor de învăţământ superior (specializările/ programele de studii universitare de licență)

HG 1371/03.12.1996 valabilă pentru seriile care au început studiile în perioada 1990-1997
HG 1371/03.12.1996 valabilă pentru seriile care au început studiile în perioada 1990-1997
HG 294/16.06.1997 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1997/1998 (valabilă şi seral)
HG 442/31.07.1998 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1998/1999 şi 1997/1998 (modifică HG 294/1997)
HG 535/01.07.1999  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 1999/2000 (valabila şi pentru seral şi ff, conf. art. 4)
HG 696/17.08.2000  valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 1999/2000, 2000/2001 şi 2001/2002 (înlocuieşte HG 535/1999, valabila şi pentru seral şi ff)
HG 1215/29.11.2000  valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 1999/2000, 2000/2001 şi 2001/2002 (valabilă şi pentru seral şi ff chiar dacă nu precizează)
HG 410/25.04.2002  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003, înlocuită de 944/2002
HG 944/02.08.2002  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003
HG 1082/11.09.2003 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2002/2003 şi 2003/2004
HG 1609/30.09.2004 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2004/2005
HG 676/28.06.2007  valabilă pentru seriile care au început studiile în anii universitari 2005/2006, 2006/2007 şi 2007/2008
HG 981/22.08.2007  completare HG 676/2007 pentru Universitatea "Petre Andrei" din Iaşi
HG 635/11.06.2008 republicată MOf 834/11.12.2008  valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2008/2009
HG 749/24.06.2009 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2009/2010 şi pentru 2010/2011 pentru ceea ce nu este completat sau modificat de HG 631/2010
HG 1093/ 30.09.2009 Actualizare HG 749/2009 pentru aprobarea nomenclatorului domeniilor şi structurii universităţilor
HG 631/30.06.2010 pentru actualizarea HG 749/2009 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2010/2011. Acolo unde nu modifică şi nu completează se aplică HG 749/2009 actualizată cu HG 1093/2009.
HG 966/29.09.2011 valabilă pentru seriile care au început studiile în anul universitar 2011-2012. Afişată 04.10.2011.
HG 707/18.07.2012 valabilă pentru seriile care au început studii în anul universitar 2012-2013. Afișată 18.10.2012.
HG 69/27.02.2013 Valabilă pentru seriile care au inceput studiile în anul universitar 2012-2013. Afișată 08.04.2013.
HG 493/17.07.2013 Valabilă pentru seria de anul I 2013-2014. Afișată 02.09.2013.
HG 580/09.07.2014 Valabilă pentru seria de anul I 2014-2015. Conține titlurile pentru seriile înmatriculate în anul I cu anul 20011-2012 până la 2013-2014. Afișată 24.07.2014
 HG 575/15.07.2015 Valabilă pentru seria de anul I 2015-2016. Actualizată cu HG 781/23.09.2015. Afișată 04.05.2016
HG 376/18.05.2016 Valabilă pentru seria de anul I 2016-2017. Actualizată cu HG 654/14.10.2016. Afișată 18.10.2016
HG 140/16.03.2017 Valabilă pentru seria de anul I 2017-2018. Actualizare Legis 26.10.2017, cu HG 615/30.08.2017. Afișată 03.11.2017

 

 

Ordinele de ministru și HG pentru aprobarea programelor de master evaluate de ARACIS

 OMECT 5538/30.09.2008 Valabil cu anul universitar 2008-2009.
OMECTS 5394/30.09.2009 Valabil pentru seria de anul I 2009-2010. Nu se specifică în ordin anul de aplicare. Modifică OMECT 3628/2008 (s-ar putea aplica cu 2008/2009)
OMECTS 4630/11.08.2010

Valabil pentru seria de anul I 2010-2011.

OMECTS 5483/28.09.2011 Valabil pentru seria de anul I 2011-2012
OMECTS 4945/31.07.2012 Valabil pentru seria de anul I 2012-2013. Afișat 16.06.2014
 HG 581/30.07.2013 Valabilă pentru seria de anul I 2013-2014. Conține actualizările din HG 303/16.04.2014. Afișată 03.05.2016
 HG 582/16.07.2014 Valabilă pentru seria de anul I 2014-2015. Actualizată cu HG 827/01.10.2014. Afișată 03.05.2016
HG 595/22.07.2015 Valabilă pentru seria de anul I 2015-2016. Actualizată cu HG 778/23.09.2015. Afișată 03.05.2016
HG 402/16.06.2016 Valabilă pentru seria de anul I 2016-2017. Actualizată cu HG 664/14.09.2016. Afișată 18.10.2016
HG 117/16.03.2017 Valabilă pentru seria de anul I 2017-2018. Actualizare Legis 26.10.2017, cu HG 614/30.08.2017. Afișată 03.11.2017 

 

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.