Documente infiintare Universitate

Denumire actDescriere
HCM 547/1961 Documentul de înfiinţare a Universităţii sub denumirea de Institutul Pedagogic de 3 Ani din Bacău (ultima pagină).
Decretul Consiliului de Stat al RSR nr. 147/05.06.1974 privind nomenclatorul profilelor şi specializărilor din învăţământul superior, precum şi instituţiile şi facultăţile din sistemul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului Documentul prin care se schimbă denumirea în Institutul Pedagogic din Bacău (ultima pagină).
Decretul Consiliului de Stat al RSR nr. 209/12.07.1977, pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decretul nr. 147/1974 Documentul prin care se schimbă denumirea în Institutul de Învăţământ Superior din Bacău (pagina 14).
Decretul Consiliului de Stat al RSR nr. 213/23.06.1984 Documentul prin care institutia trece în subordonarea Institutului Politehnic din Iaşi, cu schimbarea denumirii în Institutul de Subingineri din Bacău (Anexa 6)
Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7751/27.04.1990 Documentul privind reînfiinţarea Institutului de Învăţământ Superior din Bacău
Ordinul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei 4894/22.03.1991 Documentul prin care se schimbă denumirea Institutului în Universitatea din Bacău
HG 812/28.12.1992 privind organizarea şi funcţionarea MInisterului Învăţământului Documentul privind confirmarea denumirii Universităţii din Bacău (este redactată greşit Universitatea Bacău, ca de altfel la mai multe universităţi)
HG 1093/30.09.2009 Documentul privind schimbarea denumirii universităţii în Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.