Programe și strategii

Număr/data Denumire document Data publicarii
4956/25.03.2019 Planul operațional al Universității pe anul 2019 05.04.2019
4957/25.03.2019 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2019 și indicatorii de performanță corespunzători 05.04.2019
676/17.01.2019 Obiectivele specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității pentru anul 2019 05.04.2019
2441/14.02.2019 Plan de cercetare pentru anul 2019 21.25.2019
4597/28.03.2018 Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2018 și indicatorii de performanță corespunzători 04.04.2018
4596/28.03.2018 Planul operațional al Universității pe anul 2018 04.04.2018
2346/14.02.2018 Planul de cercetare pentru anul 2018 07.03.2018
1223/23.01.2018 Obiective specifice din domeniul calității ale Cantinei Universității 04.04.2018
5069/28.03.2017 Obiectivele Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2017 06.04.2017
5068/28.03.2017 Planul operațional pentru anul 2017 06.04.2017
19842/26.11.2014 Cadrul strategic național pentru creștera participării, calității și eficienței învățământului terțiar din România, 2014-2020 21.03.2017
 2949/22.02.2017 Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015-2020. 21.03.2017
1697/01.02.2017 Planul de cercetare pentru anul 2017 06.02.2017
1696/01.02.2017 Manifestările științifice planificare pentru anul 2017 06.02.2017
1222/20.01.2017 Obiectivele specifice ale Serviciului Restaurantului din cadrul Universității, în domeniul Sistemului de management al siguranței alimentului 09.02.2017
8965/31.05.2016

Planul strategic instituțional pentru perioada 2016-2020 16.06.2016
8964/31.05.2016

Plan operațional instituțional pentru anul 2016 16.06.2016
8966/31.05.2016

Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2016 și indicatorii de performanță 16.06.2016
2816/17.02.2016

Planul de cercetare pentru anul 2016 25.02.2016
2973/18.02.2016

Manifestările științifice planificate pentru anul 2016 25.02.2016
25288/08.12.2015

Bugetul cămine-cantină pentru anul 2015, la data de 08.12.2015 05.01.2016
5538/31.03.2015

Planul operațional al Universității pentru anul 2015 07.04.2015
5539/31.03.2015

Obiectivele Universității în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2015 și indicatorii de performanță corespunzători 07.04.2015
5421/30.03.2015

Obiectivele specifice ale Serviciului cantină în domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor pentru anul 2015 07.04.2015
2909/19.02.2015

Planul de cercetare pentru anul 2015 04.03.2015
BVC 2014

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 03.02.2015
4391/26.03.2014

Planul operațional pentru anul 2014 31.03.2014
4481/27.03.2014

Obiectivele Universității în domeniul Sistemului integrat de management pentru anul 2014 31.03.2014
4482/27.03.2014

Obiectivele specifice ale Serviciului cantină pentru anul 2014 31.03.2014
5052/08.04.2014

Planul de cercetare pentru anul 2014, actualizat conform CA 03.04.2014 (inițial UB 2138/14.02.2014, afișat 05.03.2014) 15.04.2014
15678/26.09.2013

Strategia de dezvoltare durabilă a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău 2014, 2020, 2030 09.10.2013
3341/01.03.2013

Plan operațional pentru anul 2013 07.03.2013
4653/28.03.2013

Obiectivele Universității ”Vasile Alecsandri” din Bacău în domeniul sistemului integrat de management pentru anul 2013 și indicatorii de performanță corespunzători 03.04.2013
3500/05.03.2013

Declarația rectorului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău privind politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale și responsabilității sociale 07.03.2013
4002/15.03.2012

Bugetul pentru activități finanțate integral din venituri proprii pe anul 2013 - aprobat de Ministerul Educației Naționale 22.03.2013
18983

Propunere de repartizare a rectificării alocației bugetare pe universități pentru anul 2012 11.03.2013
4597/26.03.2013

Planul de cercetare pentru anul 2013 03.04.2013
3501/12.03.2012

Planul strategic instituțional pentru perioada 2012-2015 03.05.2012
8345/13.06.2012

Planul operațional 2012 17.07.2012
2654/21.02.2012

Planul de măsuri de îmbunătățire a asigurării calității rezultat din recomandările Comisiei de evalure instituțională ARACIS 2011 01.03.2012
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.