Radio UNSR Bacău

radio unsr

 

     Fundația UNSR a inițiat proiectul Radio UNSR, având ca obiectiv general constituirea unei platforme de comunicare dedicate, atât studenților, cât și profesorilor. Radio UNSR Bacău a fost înființat în anul 2013 și emite național de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

     Echipa redacţională de bază este formată din 6 studenţi din cadrul Facultății de Litere.

     Grila de programe a Radio UNSR Bacău se realizează lunar, în concordanță cu cerințele studenților și nevoile acestora. Aceasta conţine buletine de ştiri şi producţii proprii concepute de studenţi pentru studenţi, axându-se în principal pe probleme studenţeşti locale şi naţionale.Radio UNSR Bacău emite nonstop, având zilnic 3 ore de emisiuni live, combinate cu muzică de calitate.

     Postul de radio se constituie într-un mediu propice desfășurării activității de practică de specialitate, în principal pentru studenții Facultății de Litere și este dotat cu echipamente moderne de emisie recepție.

     Ne puteţi găsi pe http://radio.ub.ro şi pe Facebook la adresa:

radio unsrf

r1.pngr2.pngr3.pngr4.png

 

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.