Opinia ta contează

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în parteneriat cu Asociația Liga Studențească a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, este interesată să afle opiniile studenților săi, cu privire la activitatea și imaginea Universității.

Studenții sunt parteneri activi în toate activitățile noastre și, în acest sens, vă rugăm să ne trimiteți sugestiile, recomandările, punctele de vedere, criticile sau propunerile voastre, completând acest formular


captcha
Powered by BreezingForms
pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.