Studenti romani/ Outgoing students

Indrumări pentru studenții care sunt selecționați pentru mobilități Erasmus

  • Vă rugăm să consultați site-ul Biroului de Relații Internaționale și Programe Comunitare care conține informații și adrese web pentru universitățile partenere.
  • Luați în calcul, în timp util, posibilitatea găsirii unor surse suplimentare de finanțare a șederii dvs. in străinătate pentru că, prin statutul sau, grantul ERASMUS nu este o bursă care să acopere integral costurile legate de deplasarea și șederea dvs. în străinătate, iar la plecarea în străinătate, conform reglementărilor Agenției Naționale, beneficiați numai de 80% din cuantumul total al grantului.
  • Vă sfătuim sa plecați în străinătate cu pașaportul. Verificați valabilitatea pașaportului dvs. luând în calcul posibilitatea că veti fi plecat în străinătate pe durata semestrului al II-lea al anului universitar 2017 – 2018 (ianuarie/februarie – iulie 2018). Legislația în vigoare prevede o valabilitate a acestuia de înca cel puțin 6 luni după data preconizată pentru întoarcerea în țara.
  • Înainte de plecarea din țară, solicitați eliberarea cardului european de sănatate de la Casele de Asigurări de Sănătate din județele dvs. de reședința.

Formalități pentru întocmirea dosarului de mobilitate Erasmus

a) Formalități administrative – rezolvate de către student, cu sprijinul Biroului de Relații Internaționale:

- completarea și expedierea prin poștă a formularelor de cerere și de cazare (Application Form, Accommodation Form); 

IMPORTANT: există universități partenere care nu oferă cazare în campusul universitar, studenții trebuind să-și găsească singuri cazare în sectorul privat.

După primirea acceptului din partea universității din străinătate:

- deschiderea unui cont în euro la Banca Transilvania, sucursala Bacau (cu emiterea cardului Mastercard in euro), în care va fi virat grantul Erasmus.

- încheierea contractului financiar între student și Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, contract în care sunt prevăzute: cuantumul grantului, perioada de studii în străinătate, drepturile și obligațiile titularului de mobilitate Erasmus.

b) Formalităti la nivel academic – rezolvate, înainte de plecarea in stăinătate, cu sprijinul cadrului didactic responsabil de acordul bilateral cu universitatea parteneră în care se va derula mobilitatea :

- stabilirea din timp a perioadei în care se va desfăsura mobilitatea;

- stabilirea disciplinelor care vor fi studiate la universitatea partenera și completarea și semnarea contractului de studii (Learning Agreement), care va fi atașat formularului de aplicație. Pentru o mobilitate de 3 luni numărul de credite acumulate trebuie să fie de 20, pentru o mobilitate de 1 semestru – 30 de credite, pentru un întreg an universitar – 60 de credite.


Documente si formulare

Pentru mobilităţi de studii (SMS)

Pentru mobilităţi de plasament (SMP)


Contact

Persoanele de contact de la BRI (Tel/fax: +40 234 576901)

Silvia LEONTE (e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Roxana POPESCU (e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) - responsabil studenti outgoing

Biroul de Relații Internaționale se afla în corpul B, parter, cam.11 si cam.12.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.