Cantina studenţească

Cantina studenţească – strada Mărăşeşti, nr. 157 – are o capacitate de 400 locuri/ serie.

Cantina este deschisă de luni până vineri, iar orele de vârf sunt la prânz, între 12:00 – 14:00.

Un prânz costă între 10 şi 12 lei, bani în care intră două feluri şi desert. La cantină pot servi masa studenţii şi angajații Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

pozConform notificărilor 10275/17.11.2008 și 31548/07.08.2014, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor operatorului. Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: persoanelor responsabile din conducerea universității sau Poliției.Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Registratura Universității.