Ghidul studentului

Descarca Ghidul studentului

A. STUDENT LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

1. Discipline de studiu

    Programe de studii universitare de licență

        Fișe discipline: ANUL I, ANUL II, ANUL III

        Fișe discipline:   ANUL I, ANUL II

        Fișe discipline: ANUL I, ANUL II, ANUL III


2. Rezumatele fișelor disciplinelor

Programe de studii universitare de licență


3. CADRELE DIDACTICE:

 

4. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIA STUDENȚILOR CLICK AICI

5. TAXE DE STUDIU CLICK AICI

6. BAZA MATERIALĂ

Facultatea de  Ştiinţe  îşi desfăşoară activitatea în  corpul A şi D din campusul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situat pe  strada Mărăşeşti nr. 157. Spaţiile de învăţământ ale facultăţii  cuprind  săli de curs (amfiteatre), săli de seminar, laboratoare ( laborator de informatică, laborator de morfologie şi sistematică vegetală, laborator de anatomie, laborator de fiziologie, laborator de microbiologie, laborator de genetică, laborator de citologie, histologie şi biologie celularăetc.), cabinete cadre didactice şi de cercetare, săli şi terenuri de sport pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică.Sălile de curs, laboratoarele şi sălile de seminar,  sunt dotate corespunzător cu aparatură, calculatoare, videoproiectoare, şi alte echipamente necesare procesului de învăţământ. Dotarea facultăţii s-a realizat din venituri proprii sau din proiecte de finanţare a cercetării ştiinţifice.

7. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI

LIGA STUDENȚEASCĂ işi propune să impulsioneze studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să se implice în viața studențească, să desfășoare proiecte sau activități specifice, să realizeze o punte de comunicare între studenții din Bacău și studenții din alte centre universitare.Liga studenţească este implicată în:

 • Servicii de informare a studenţilor cu privire la toate deciziile care se iau la nivel local şi chiar naţional, decizii care îi implică în mod direct pe ei;
 • Organizarea unor programe de training pentru formarea studenţilor în ariile de interes;
 • Organizarea de festivaluri studenţeşti, precum proiectul de amploare naţionala, cu scopul reunirii studenţilor din toate cele cinci Facultăţi ale Universităţii în vederea restabilirii unor punţi de legătură între aceştia;
 • Organizarea unor dezbateri si sesiuni de comunicare care să încurajeze tinerii studenţi să se distingă prin implicarea activă în problemele profesionale şi publice, recompensând eficienţa, calitatea şi excelenţa profesională la nivel    managerial şi administrativ (inclusiv excursii, vacanţe, tabere);
 • Organizarea de concursuri sportive sau concursuri de miss care să pună în evidenţă aptitudinile, priceperile si deprinderile studenţilor.

 Informaţii suplimentare privind asociaţiile studenţeşti  http://ligastudenteasca.ro/

8. BURSE CLICK AICI

9. MOBILITĂȚI ERASMUS+ CLICK AICI

B. STUDENT LA PROGRAMELE  DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

1. Discipline de studiu

Programe de studii universitare de master

        Fișe discipline:  ANUL I, ANUL II

 • MATEMATICĂ DIDACTICĂ: Structura programului de studii

        Fișe discipline:  ANUL I, ANUL II

        Fișe discipline: ANUL I, ANUL II

        Fișe discipline: ANUL I, ANUL II

 
2. Rezumatele fișelor disciplinelor

Programe de studii universitare de master

 • INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE: click aici
 • MATEMATICĂ DIDACTICĂ: click aici
 • VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI: click aici
 • BIOLOGIE MEDICALĂ: click aici
 • STRATEGII INOVATIVE ÎN EDUCAȚIE

 

3. CADRELE DIDACTICE:

 

4. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIA STUDENȚILOR CLICK AICI

5. TAXE DE STUDIU CLICK AICI

6. BAZA MATERIALĂ

Facultatea de  Ştiinţe  îşi desfăşoară activitatea în  corpul A şi D din campusul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situat pe  strada Mărăşeşti nr. 157. Spaţiile de învăţământ ale facultăţii  cuprind  săli de curs (amfiteatre), săli de seminar, laboratoare ( laborator de informatică, laborator de morfologie şi sistematică vegetală, laborator de anatomie, laborator de fiziologie, laborator de microbiologie, laborator de genetică, laborator de citologie, histologie şi biologie celularăetc.), cabinete cadre didactice şi de cercetare, săli şi terenuri de sport pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică.Sălile de curs, laboratoarele şi sălile de seminar,  sunt dotate corespunzător cu aparatură, calculatoare, videoproiectoare, şi alte echipamente necesare procesului de învăţământ. Dotarea facultăţii s-a realizat din venituri proprii sau din proiecte de finanţare a cercetării ştiinţifice.

7. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI

LIGA STUDENȚEASCĂ işi propune să impulsioneze studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să se implice în viața studențească, să desfășoare proiecte sau activități specifice, să realizeze o punte de comunicare între studenții din Bacău și studenții din alte centre universitare.Liga studenţească este implicată în: 

 • Servicii de informare a studenţilor cu privire la toate deciziile care se iau la nivel local şi chiar naţional, decizii care îi implică în mod direct pe ei;
 • Organizarea unor programe de training pentru formarea studenţilor în ariile de interes;
 • Organizarea de festivaluri studenţeşti, precum proiectul de amploare naţionala, cu scopul reunirii studenţilor din toate cele cinci Facultăţi ale Universităţii în vederea restabilirii unor punţi de legătură între aceştia;
 • Organizarea unor dezbateri si sesiuni de comunicare care să încurajeze tinerii studenţi să se distingă prin implicarea activă în problemele profesionale şi publice, recompensând eficienţa, calitatea şi excelenţa profesională la nivel    managerial şi administrativ (inclusiv excursii, vacanţe, tabere);
 • Organizarea de concursuri sportive sau concursuri de miss care să pună în evidenţă aptitudinile, priceperile si deprinderile studenţilor.

 Informaţii suplimentare privind asociaţiile studenţeşti  http://ligastudenteasca.ro/

8. BURSE CLICK AICI

9. MOBILITĂȚI ERASMUS+  CLICK AICI