Departamentul de Biologie, Ecologie si Protectia Mediului

Director departament
Conf. univ. dr. Camelia Ureche

Responsabil calitate
Lect. univ. dr. Daniela Nicuță

Responsabil cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
Lect. univ. dr. Ionuț Stoica 

Responsabil management financiar
Lect. univ. dr. Roxana Voicu

https://www.facebook.com/BEPMBacau/

Colectivul departamentului de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului este format din 11 cadre didactice,  doctori în științe,  1 profesor universitar, 4 conferențiari, 6 lectori.

Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului (BEPM) coordonează două programe de studii universitare de licențăcu durata de 3 ani:

Domeniul: BIOLOGIE
Program de studii:
BIOLOGIE– învățământ cu frecvență – acreditat

Domeniul: ȘTIINȚA MEDIULUI
Program de studii: ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Departamentul coordonează 2 programe de studii de universitare de masterat (cu durata de 2 ani).

Domeniul: BIOLOGIE
Program de studii: VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  – învățământ cu frecvență – acreditat

        Domeniul: BIOLOGIE
        Program de studii: BIOLOGIE MEDICALA  – învățământ cu frecvență – acreditat

Programe de  conversie profesională în domeniul BIOLOGIE: 

3 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă domeniul Ştiinţe exacte (Fizică, Chimie);

4 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte.

Profilul absolventului specializării BIOLOGIE:

Calificare/Titlu de absolvire Biologie/Licențiat în biologie 
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu de studiu: Biologie
Program de studiu: Biologie
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu: 3 ani

 

 bio-1

Competenţe profesionale:

  • Operarea cu noțiuni, concepte, legități și principii specifice domeniului.
  • Investigarea bazei moleculare și celulare de organizare și funcționare a materiei vii.
  • Caracterizarea și clasificarea organismelor vii.
  • Explorarea sistemelor biologice.
  • Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea lumii vii.
  • Integrarea inter- / transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului.
Ocupaţii posibile: Asistent de cercetare în agricultură; Asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie; Asistent de cercetare în biologie; Asistent de cercetare în biologie și chimie; Asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură; Asistent de cercetare în botanică; Asistent de cercetare în ingineria genetică; Asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie; Asistent de cercetare în pescuit și acvacultură; Bacteriolog; Biolog; Botanist; Consilier bacteriolog; Consilier botanist; Consilier ecolog; Consilier microbiolog; Consilier zoolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Expert biolog; Inspector de specialitate biolog; Inspector de specialitate botanist; Inspector de specialitate zoolog; Microbiolog; Muzeograf; Profesor în învatamântul gimnazial; Ranger; Referent de specialitate bacteriolog; Referent de specialitate biolog; Referent de specialitate botanist; Referent de specialitate ecolog; Referent de specialitate microbiolog; Referent de specialitate zoolog; Însoțitor grup turistic. 

bio-2

Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.