Departamentul de Matematică, Informatică și Științele Educației

poza grup

Departamentul de Matematica, Informatica si Stiintele  Educatiei  - MISE coordoneaza trei programe de studii de licență cu durata de 3 ani:

  • INFORMATICA - învătământ cu frecvență cât și cu frecventa redusa - acreditate
  • MATEMATICA - învătământ cu frecvență - acreditat 
  • PEDAGOGIA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR - învătământ cu frecvență - acreditat 

Departamentul coordonează următoarele prograne de studii universitare de master cu durata de 2 ani:

  • MATEMATICA - MATEMATICA DIDACTICA - acreditat
  • INFORMATICA - INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN ŞTIINŢE ȘI TEHNOLOGIE acreditat
  • STRATEGII INOVATIVE ÎN EDUCAȚIE – acreditat

 

Departamentul coordonează și programe de conversie profesionala in domeniul Matematica, începând cu toamna anului 2013, a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă domeniul Ştiinţe exacte (Fizică, Chimie sau Informatică) cu durata de 3 semestre, respectiv conversie profesionala in domeniul Matematica a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte cu durata de 4 semestre.