Departamentul de Biologie, Ecologie si Protectia Mediului

Director departament
Lect. univ. dr. Camelia Ureche

Responsabil calitate
Lect. univ. dr. Daniela Nicuță

Responsabil cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale
Lect. univ. dr. Ionuț Stoica 

Responsabil management financiar
Lect. univ. dr. Roxana Voicu

https://www.facebook.com/BEPMBacau/


Colectivul departamentului de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului este format din 12 cadre didactice, dintre care 11 doctori în științe și 1 doctorand: 1 profesor universitar, 3 conferențiari, 7 lectori și 2 asistenți.


Departamentul de Biologie, Ecologie și Protecția Mediului (BEPM) coordonează două programe de studii universitare de licențăcu durata de 3 ani:

Domeniul: BIOLOGIE
Program de studii:
BIOLOGIE– învățământ cu frecvență – acreditat

Domeniul: ȘTIINȚA MEDIULUI
Program de studii: ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Departamentul coordonează un program de studii de universitare de masterat (cu durata de 2 ani).

Domeniul: BIOLOGIE
Program de studii: VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI  – învățământ cu frecvență – acreditat

Programe de  conversie profesională în domeniul BIOLOGIE: 

3 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având ca domeniu fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă domeniul Ştiinţe exacte (Fizică, Chimie);

4 semestre – pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar având domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diploma de licenţă diferit de domeniul Ştiinţe exacte.