Strategii inovative în educație

Prezentare master Strategii Inovative în Educație

Ciclul de studii: MASTER
Domeniul: ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
Programul de studii: STRATEGII INOVATIVE ÎN EDUCAŢIE
Titlul absolventului: MASTER ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
Durata studiilor: 2 ANI
Număr credite: 120 Credite disertaţie: 10
Forma de învăţământ: Învăţământ cu frecvenţă

Plan de învățământ: pdf
Grile de competențe: Grila 1, Grila 2