PREZENTARE MASTER VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani)
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF)
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de MASTER, domeniulBiologie, specializareaValorificarea resurselor biologice și protecția mediului
Domeniul de studii:  Biologie                                                                 
Stadiul acreditării:Acreditat
Plan învăţământ: pdf 
Grile de competenţe:
§  grila 1 pdf
§  grila 2 pdf

ANUL I, SEMESTRUL 1

Nr.

crt.

Denumirea disciplineiCredite

FV

1 Producţia primară și productivitatea ecosistemelor acvatice şi terestre 8 E
2 Producţia secundară a ecosistemelor acvatice 8 E
3 Agricultura ecologică 7 C
4 Tehnici avansate aplicate în protecția mediului 7 C
ANUL I, SEMESTRUL 2

1 Protecţia şi reconstrucţia ecosistemelor terestre 6 E
2 Protecţia şi reconstrucţia ecosistemelor acvatice şi a zonelor umede 6 C
3 Efectele factorilor de stres ambientali asupra organismelor 6 E
4 Radiobiologie şi protecţia împotriva radiaţiilor 6 C
5 Neobiota - biologie şi control 6 EANUL II, SEMESTRUL 1

Nr.

crt.
Denumirea disciplinei

Credite

FV

1 Evaluarea și managementul sistemelor acvatice continentale 7 E
2 Monitorizarea algelor şi macrofitelor din ecosistemele acvatice şi zonele umede 6

E

3 Monitorizarea nevertebratelor acvatice 5 C
4 Monitorizarea faunei piscicole 8 E
5 Mediul natural și legislația specifică 4 C
ANUL II, SEMESTRUL 2

1 Valorificarea plantelor medicinale 8 E
2 Combaterea biologică a dăunătorilor 7 C
3 Valorificarea resurselor din flora spontană 7 C
4 Acvacultura nevertebratelor şi peştilor 8 E