PREZENTARE MASTER IAST

Durata studiilor: 4 semestre (2 ani).
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă MASTER, domeniul Informatică , specializarea Informatică Aplicată în Ştiinţe și Tehnologie.
Stadiul acreditării: Acreditat.
Condiţii de înscriere: absolvenţi de studii universitare (de 3 ani – ciclul Bologna, sau de 4 - 5 ani).

Plan învăţământ actualizat 2017-2018: pdf

Plan învăţământ: pdf

Grile de competenţe:

  • grila 1 pdf
  • grila 2 pdf

ANUL I, SEMESTRUL 1

Nr crt

Denumirea disciplinei

Credite

FV

1 Clase particulare de grafuri cu aplicatii in stiinte si economie 8 E
2 Auditul si controlul sistemelor informatice 7 E
3 Programarea avansata pe platforma .NET 8 E
4 Aplicatii 3D 7 C
ANUL I, SEMESTRUL 2

1 Reţele neuronale artificiale cu aplicaţii în inginerie şi management 8 E
2 Modele statistice si informatica pentru banci si asigurari 7 E
3 Tehnologii multimedia 8 E
4 Sisteme informatice administrative. Aplicatii e-governement 7 C

 

ANUL II, SEMESTRUL 1

Nr crt

Denumirea disciplinei

Credite

FV

1 Aplicatii in bioinformatica, inginerie si economie ale Inteligentei Artificiale 6 E
2 Optimizare combinatorie. Aplicatii in stiinta, tehnologie, economie 6 E
3 Criptografie si securitatea sistemelor 6 E
4 Aplicatii statistice moderne in domeniul calitatii 6 E
5 Practica 6 P
ANUL II, SEMESTRUL 2

1 Managementul riscurilor in industria IT 6 E
2 Capitole speciale de Inginerie Software 6 E
3 Managementul resurselor folosind sisteme Enterprise Resource Planning 6 E
4 Eficienta si optimizare 6 E
5 Documentare si cercetare in vederea elaborarii lucrarii de disertatie 6 P