Matematică didactică

Prezentare master Matematica Didactica

Ciclul de studii: MASTER
Domeniul: MATEMATICĂ
Programul de studii: MATEMATICĂ DIDACTICĂ

Plan de învățământ actualizat 2017-2018: pdf

Plan de învățământ: pdf
Grile de competențe: Grila 1, Grila 2