PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale
Domeniul: Ştiinţele educaţiei
Durata studiilor/ forma studiilor: 6 semestre (3 ani)/cursuri cu frecvenţă
Număr de credite ECTS : 180+10
Titlul obţinut la finalizarea studiilor : Licenţiat în Ştiinţele educaţiei
 
Principala misiune a programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar este de a forma şi de a dezvolta competenţele profesionale specifice pentru domeniul educaţiei la nivelul ciclului primar şi preşcolar.

PIPP 2
by stockimages/ http://www.freedigitalphotos.net/

Competenţele profesionale formate în cadrul programului de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  includ:
  • proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/ pregătire şi diverse grupuri ţintă
  • realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
  • evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/ şcolarii mici
  • abordarea managerială a grupului de preşcolari/ şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
  • consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane/ grupuri educaţionale (preşcolari/şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
  • autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.
Planul de învăţământ şi programele analitice (fişele disciplinelor) de la specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  sunt actualizate, compatibile cu cele ale specializărilor similare din ţară şi din străinătate. Calitatea actului didactic şi dezvoltarea relaţiei de parteneriat cu studenţii sunt preocupări permanente ale cadrelor care predau la programul de studii.

ALFABET  PIPP
by David Castillo Dominici / http://www.freedigitalphotos.net/
 
Diploma de licenţiat în Ştiinţele educaţiei permite absolvenţilor programului de studii o inserţie rapidă pe piaţa muncii, ca profesori în învăţământul primar şi preşcolar.
Pentru detalii şi informaţii cu privire la disciplinele şi planurile de învăţământ, accesaţi link-urile de mai jos.