MATEMATICĂ

Durata studiilor/ forma studiilor  : 6 semestre (3 ani)/cursuri cu frecvenţă
Număr de credite ECTS : 180+10
Diploma obţinută la finalizarea studiilor : Licenţiat în Matematică

STIINTE MATEBy Grant Cochrane /http://www.freedigitalphotos.net/

Matematica este un limbaj universal şi un instrument indispensabil pentru ştiinţă şi tehnică. În toate domeniile cunoaşterii au pătruns rezultate esenţiale ale matematicii, dar şi metode de raţionament şi calcul oferite de această ştiinţă fundamentală. Studiul matematicii este o excelentă şcoală a gândirii logice şi analogice, dezvoltă capacităţile de analiză şi sinteză, formează deprinderi de abstractizare şi generalizare.
Misiunea programului de studii este formarea de specialişti calificaţi în domeniul matematicii, având şi bune cunoştinţe de informatică.
Competenţele profesionale formate în cadrul programului de studii includ: operarea cu noţiuni şi metode matematice; prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese; elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor; conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene; demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite concepte şi raţionamente matematice
Diploma de licenţiat în Matematică permite absolvenţilor programului de studii o inserţie rapidă pe piaţa muncii, ca profesori de matematică în învăţământul preuniversitar (gimnazial) sau ca matematicieni în diverse domenii economico-sociale (finanţe, asigurări, industrie, cercetare).
MATH2By patrisyu / http://www.freedigitalphotos.net/

 
Absolvenţii programul de studii Matematică pot continua studiile prin masterat în Matematică didactică, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău sau masterat în diverse domenii ale matematicii pure sau aplicate.
Pentru detalii şi informaţii cu privire la disciplinele şi planurile de învăţământ, accesaţi link-urile de mai jos.
Titlu Autor Accesări
PRESENTATION MATHEMATIQUE Scris de Administrator 616
PRESENTATION MATHEMATICS Scris de Administrator 676
PREZENTARE MATEMATICA Scris de Administrator 2203