INFORMATICĂ

Durata studiilor/ forma studiilor  : 6 semestre (3 ani) / cursuri cu frecvenţă, cursuri cu frecvenţă redusă
Număr de credite ECTS : 180+10
Titlul obţinut la  finalizarea studiilor : Licenţiat în Informatică

STIINTE INFO2

By Stuart Miles/http://www.freedigitalphotos.net/

Competenţele profesionale formate în cadrul programului de studii  Informatică includ: elaborarea de algoritmi performanţi, programarea în diverse medii de programare (C/C++, VISUAL BASIC, VISUAL C++, VISUAL C#.NET, JAVA), inclusiv în limbaje non-procedurale (HASKELL, PROLOG, LISP), administrarea şi gestionarea bazelor de date (SQL, PL/SQL, ORACLE, Access), dezvoltarea de aplicaţii web în HTML, CSS, JAVASCRIPT, XML, PHP/MySQL, ASP.NET, JSP, administrarea reţelelor locale (UNIX, WINDOWS), utilizarea produselor de grafică şi multimedia moderne (Adobe Photoshop, Macromedia Flash, 3D Studio, Corel Draw, AutoCAD), realizarea de design software (aplicaţii client server, aplicaţii multimedia, sisteme informatice, software de telecomunicaţii, software educaţional).
Diploma de licenţiat în Informatică permite absolvenţilor programului de studii  o inserţie rapidă pe piaţa muncii, ca programatori, designeri web, dezvoltatori de apliacţii mobile, administratori de: reţea, baze de date, sisteme informatice, informaticieni, profesori de informatică.

STIINTE INFO1

By Kromkrathog /http://www.freedigitalphotos.net/

Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Informatică aplicată în ştiinţă şi tehnologie, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău sau masterat în diverse domenii ale informaticii teoretice sau aplicate.
Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.

Titlu Autor Accesări
PRESENTATION INFORMATIQUE Scris de Administrator 1010
PRESENTATION COMPUTER SCIENCE Scris de Administrator 862
Informatica în imagini Scris de Administrator 1492
PREZENTARE INFORMATICA Scris de Administrator 2825