Calificare/Titlu de absolvire          EPM/Licențiat în știința mediului
Nivel de studiu:          Licenţă
Domeniu de studiu:          Știința mediului
Program de studiu:          Ecologie și protecția mediului
Numărul total de credite:          180
Durată de studiu:          3 ani

 

1 ·Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei mediului.
· Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.
·Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activități de măsurare şi monitorizare.
·Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora.
·Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.
·Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.
Ocupaţii posibile: Agent ecolog; Analist de mediu; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului; Auditor de mediu; Consilier administrația publică; Consilier ecolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Evaluator si auditor de mediu; Inspector de specialitate ecolog; Inspector pentru conformare ecologică; Inspector protecția mediului; Monitor mediul înconjurător; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Ranger; Raportor ecolog; Referent de specialitate ecolog; Responsabil de mediu; Specialist documentație studii; Specialist în managementul deșeurilor;

eco-1

Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.