BIOLOGIE

Calificare/Titlu de absolvire Biologie/Licențiat în biologie 
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu de studiu: Biologie
Program de studiu: Biologie
Numărul total de credite: 180
Durată de studiu: 3 ani

 

 bio-1

Competenţe profesionale:

  • Operarea cu noțiuni, concepte, legități și principii specifice domeniului.
  • Investigarea bazei moleculare și celulare de organizare și funcționare a materiei vii.
  • Caracterizarea și clasificarea organismelor vii.
  • Explorarea sistemelor biologice.
  • Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea lumii vii.
  • Integrarea inter- / transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului. 
Ocupaţii posibile: Asistent de cercetare în agricultură; Asistent de cercetare în bacteriologie, microbiologie, biochimie, farmacologie; Asistent de cercetare în biologie; Asistent de cercetare în biologie și chimie; Asistent de cercetare în biotehnologie pentru agricultură; Asistent de cercetare în botanică; Asistent de cercetare în ingineria genetică; Asistent de cercetare în microbiologie-bacteriologie; Asistent de cercetare în pescuit și acvacultură; Bacteriolog; Biolog; Botanist; Consilier bacteriolog; Consilier botanist; Consilier ecolog; Consilier microbiolog; Consilier zoolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Expert biolog; Inspector de specialitate biolog; Inspector de specialitate botanist; Inspector de specialitate zoolog; Microbiolog; Muzeograf; Profesor în învatamântul gimnazial; Ranger; Referent de specialitate bacteriolog; Referent de specialitate biolog; Referent de specialitate botanist; Referent de specialitate ecolog; Referent de specialitate microbiolog; Referent de specialitate zoolog; Însoțitor grup turistic. 

bio-2

Absolvenţii programului de studii  pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.

Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.

Titlu Autor Accesări
Biologia în imagini Scris de Facultatea de Stiinte 1356
PREZENTARE BIOLOGIE Scris de Administrator 2684