A. STUDENT la programele de studii universitare de LICENȚĂ                                                                               

1. DISCIPLINE DE STUDIU

 

2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

 

3. CADRELE DIDACTICE click aici

4. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU click aici

5. TAXE DE STUDII click aici;   

    MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXELOR  http://ub.ro/studenti/modalitati-de-plata-a-taxelor

6. BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂȚII "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU ȘI A FACULTĂȚII DE LITERE  

Facultatea de  Litere  îşi desfăşoară activitatea în  corpul C din campusul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situat pe  strada Spiru Haret nr.8.

Spaţiile de învăţământ ale facultăţii  cuprind  săli de curs (amfiteatre), săli de seminar, laboratoare (laborator de studii literare, laborator de fonetică, laborator de semantici textuale), cabinete cadre didactice şi de cercetare, săli şi terenuri de sport pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică.

Sălile de curs , laboratoarele şi sălile de seminar,  sunt dotate cu calculatoare , videoproiectoare, şi alte echipamente necesare procesului de învăţământ.

Dotarea facultăţii s-a realizat din venituri proprii sau din proiecte de finanţare a cercetării ştiinţifice.


7. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI 

Liga Studențească iși propune să impulsioneze studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să se implice în viața studențească, să desfășoare proiecte sau activități specifice, să realizeze o punte de comunicare între studenții din Bacău și studenții din alte centre universitare.

Liga Studenţească este implicată în:

§  Servicii de informare a studenţilor cu privire la toate deciziile care se iau la nivel local şi chiar naţional, decizii care îi implică în mod direct pe ei;

§  Organizarea unor programe de training pentru formarea studenţilor în ariile de interes;

§  Organizarea de festivaluri studenţeşti, precum proiectul de amploare naţionala, cu scopul reunirii studenţilor din toate cele cinci Facultăţi ale Universităţii în vederea restabilirii unor punţi de legătură între aceştia;

§  Organizarea unor dezbateri si sesiuni de comunicare care să încurajeze tinerii studenţi să se distingă prin implicarea activă în problemele profesionale şi publice, recompensând eficienţa, calitatea şi excelenţa profesională la nivel    managerial şi administrativ (inclusiv excursii, vacanţe, tabere);

§  Organizarea de concursuri sportive sau concursuri de miss care să pună în evidenţă aptitudinile, priceperile si deprinderile studenţilor;

Notă:
Informaţii suplimentare privind asociaţiile studenţeşti  http://ligastudenteasca.ro/


8. BURSE click aici

9. MOBILITĂȚI ERASMUS click aici

 Pentru printarea Ghidului click aici

 

B. STUDENT la programele de studii universitare de MASTER                                                                               

1. DISCIPLINE DE STUDIU

 

2. REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR

 

3. CADRELE DIDACTICE  click aici

4. SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE DE UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU click aici

5. TAXE DE STUDII click aici

     MODALITĂȚI DE PLATĂ A TAXELOR  http://ub.ro/studenti/modalitati-de-plata-a-taxelor

6. BAZA MATERIALĂ A UNIVERSITĂȚII "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU ȘI A FACULTĂȚII DE LIETRE  

Facultatea de Litere  îşi desfăşoară activitatea în  corpul C din campusul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, situat pe  strada Spiru Haret nr.8.

Spaţiile de învăţământ ale facultăţii  cuprind  săli de curs (amfiteatre), săli de seminar, laboratoare (laborator de studii literare, laborator de fonetică, laborator de semantici textuale), cabinete cadre didactice şi de cercetare, săli şi terenuri de sport pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică.

Sălile de curs , laboratoarele şi sălile de seminar,  sunt dotate cu calculatoare , videoproiectoare, şi alte echipamente necesare procesului de învăţământ.

Dotarea facultăţii s-a realizat din venituri proprii sau din proiecte de finanţare a cercetării ştiinţifice.

7. ASOCIAȚII STUDENȚEȘTI 

Liga Studențească iși propune să impulsioneze studenții din Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău să se implice în viața studențească, să desfășoare proiecte sau activități specifice, să realizeze o punte de comunicare între studenții din Bacău și studenții din alte centre universitare.


Liga Studenţească este implicată în:

§  Servicii de informare a studenţilor cu privire la toate deciziile care se iau la nivel local şi chiar naţional, decizii care îi implică în mod direct pe ei;

§  Organizarea unor programe de training pentru formarea studenţilor în ariile de interes;

§  Organizarea de festivaluri studenţeşti, precum proiectul de amploare naţionala, cu scopul reunirii studenţilor din toate cele cinci Facultăţi ale Universităţii în vederea restabilirii unor punţi de legătură între aceştia;

§  Organizarea unor dezbateri si sesiuni de comunicare care să încurajeze tinerii studenţi să se distingă prin implicarea activă în problemele profesionale şi publice, recompensând eficienţa, calitatea şi excelenţa profesională la nivel      managerial şi administrativ (inclusiv excursii, vacanţe, tabere);

§  Organizarea de concursuri sportive sau concursuri de miss care să pună în evidenţă aptitudinile, priceperile si deprinderile studenţilor;

Notă:
Informaţii suplimentare privind asociaţiile studenţeşti  http://ligastudenteasca.ro/

8. BURSE click aici

9. MOBILITĂȚI ERASMUS  click aici

 Pentru printarea Ghiduluclick aici